Bedre aktivitetstilbud for mennesker med demens

Bystyrerepresentant Jana Midelfart Hoff

I dagens bystyre fremmet Høyres Jana Midelfart Hoff forslag om bedret aktivitetstilbud for mennesker med demens. Forslaget innebærer å lære av prosjektet "Aktivitet 365" i Fjell kommune og ble enstemmig vedtatt.

Anine Frølich og Jana Midelfart Hoff starter forslaget med: "I fremtiden vil demens være en av vårt samfunns store helseutfordringer. I en rapport fra Folkehelseinstituttet estimeres det at mellom 88.000 og 100.000 nordmenn lever med demens i dag, og tallet vil øke betraktelig i fremtiden. Stadig flere mennesker vil leve med demens, noe som har betydelige konsekvenser både for dem selv og for deres pårørende. Å gi personer med demens et godt og innholdsrikt liv på tross av sykdom blir en svært viktig oppgave."

Prosjektet "Aktivitet 365" er et samarbeidsprosjekt mellom Fjell Kommune og treningssenterkjeden Aktiv 365. Det er et vellykket prosjekt for mennesker med demens. Bystyret i Bergen vedtok i dag at Bergen kommune skal utvikle et pilotprosjekt med treningsbasert aktivitetstilbud.

Jana Midelfart Hoff: " Jeg er glad for at forslaget fikk så god respons og gleder meg til å se at dette blir gjennomført og håper det bidrar til en bedre hverdag for bergensere som har fått demens. Vi kommer til å følge med på om byrådet gjennomfører dette."

Hele forslaget kan du lese her.