Det som er bra for Bergen er bra for Åsane

Bystyrekandidat for Åsane Høyre: Lise Ramsøy. Leserinnlegg i Åsane Tidende 15. mai
Bergen er en by med mye gjennomgangstrafikk. I Åsane har vi måttet ta mye av støyten for dette og nå er det på tide at bydelen vår får det vi har ventet så lenge på.
Regjeringen må prioritere en ny E39 på strekningen Vågsbotn-Klauvaneset. 


Heldigvis har et flertall av bystyret bedt om at strekningen skal prioriteres av regjeringen. Det er bra at bystyret står bak et av de viktigste samferdselsprosjektene for oss åsabuere. 

Men nå har vi ventet for lenge. Vi ønsker handling! 

Bergen Høyre ønsker fortgang for ringvei øst, ikke bare en prioritering. Vi ønsker at veiselskapet «Nye veier» skal ta over prosjektet. 
Vi mener det vil gjøre prosjektet raskere ferdig og billigere. 

Det tar lang tid og koster mye å bygge vei i Norge. Regjeringen har opprettet selskapet Nye Veier AS nettopp for å redusere tiden fra planene legges til snorene klippes. Planleggingen av ringvei øst har, som alle i Åsane er kjent med, tatt alt for lang tid og regjeringen er nødt til å få fortgang i prosjektet. «Nye Veier» har vært en stor suksess, men alle prosjektene har til nå vært på Østlandet. Nå er det på tide at vi forsøker formelen også på Vestlandet, og Bergen Høyre ønsker å starte på ringvei øst, ny E39. 

Åsane, har som tidligere nevnt lenge slitt med trafikkproblemer som følge av at all trafikk som går fra nord til sør i Bergen må gå gjennom bydelen vår. En av de mest utsatte og hardt belastete strekningen er fra Vågsbotn til Klauvaneset . Den er vel kjent for de fleste bergensere vil jeg tro. 

Vi er nødt til å redusere trafikken, støyen og luftforurensingen som vi plages med. 
I alle år har vi som bor i Åsane betalt bompenger uten å få mye igjen for det. I Bergen sør har de fått bybane og Bergen vest har fått tunell. Nå er det på høy tid at Åsane får sin del. 

Vi må få fortgang i byggingen av viktige tuneller og veiprosjekter i bydelen vår. 

Vi må samle oss lokalt om å fremsnakke prosjektet ringvei øst. 
Den vil være med på å bedre 
trafikken og luften i hele byen vår. Ringvei øst vil gi Åsane et velfortjent løft! Det er bra for Åsane og bra for hele Bergen.