Eiendomsskatten må fjernes

Eivind Nævdal Bolstad, 9.kandidat

Eiendomsskatten i Bergen når nye høyder. Byens innbyggere har aldri betalt mer skatt for sin egen bolig. I år budsjetterer Arbeiderpartiet med at bergenserne skal betale over en milliard i eiendomsskatt.  De siste fire årene har skatten økt og økt.


Det er ikke ukjent for kommuner styrt av Arbeiderpartiet å ty til ekstra skatter for å finansiere den kommunale driften. Av de 10 kommunene i landet med mest eiendomsskatt, har seks ordførere fra Arbeiderpartiet. Ingen av dem ledes av en ordfører fra Høyre.

Bergen må også bli en kommune som klarer seg uten eiendomsskatt for å drifte et godt tilbud til innbyggerne våre. Dette er fult mulig uten å «rasere» tilbudet til barn, unge og eldre. Det krever derimot at vi må løse oppgavene våre mer effektivt.

Antall ansatte i rådhusadministrasjonen har økt med mer enn 30 prosent de siste tre årene. Denne utviklingen har skjedd på Arbeiderpartiets vakt, og dette må stoppe. Høyre vil sikre en god og effektiv drift av kommunen. Vi går til valg på en skikkelig gjennomgang av den kommunale driften. Dette vil resultere i færre byråkrater, ikke flere.

Dagens byråd har også av ideologiske årsaker lukket døren igjen for private aktører i Bergen. Konkurranseutsetting og private aktører er nærmest blitt et skjellsord. Enten det er snakk om nye skoletilbud, eldreomsorg eller barnehager, så ser vi et byråd som mener at det offentlige uansett løser oppgavene best. Høyre vil sette kvalitet, valgfrihet og effektivitet i sentrum. Om det er offentlige eller private aktører som løser oppgavene er revnende likegyldig.

Høyre vil ha bort milliardregningen som sendes fra Arbeiderpartiet til boligeiere i Bergen. Vi går til valg på å fjerne eiendomsskatten.

For ordens skyld: Jeg vet at noen tenker at det var nettopp Høyre som gjeninførte eiendomsskatten i Bergen. Det er helt riktig. Folk har fått nok av politikere som aldri innrømmer feil. Jeg skal være den første til å si at det var en feil, og det skjer ikke igjen.

Eiendomsskatten er igjen en sovepute for politikerne i Bergen. Det er på tide å våkne opp, og avbyråkratisere og effektivisere kommunen vår. 

 

Eivind Nævdal-Bolstad

9.kandidat for Bergen Høyre