Elevene trenger mer enn gratis lunsj

Hilde Onarheim, ordførerkandidat

Bergensskolen har mange utfordringer, men skolelunsjen er ikke en av dem.


Det virker som Arbeiderpartiet har gått tom for skolepolitikk. De skisserer skolelunsj og gratis SFO for alle som valgets viktigste skolesaker. Samtidig opplever tusenvis av barn og unge mobbing i skolen, og mange elever fullfører ikke skolen. I tillegg sliter mange med å lese og skrive, og mange faller fra undervisningen tidlig. Det viser at vi har mye større utfordringer i skolen enn skolelunsjen.

For realiteten er at jenta i skolegården ikke blir mindre mobbet av gratis skolelunsj og gutten på bakerste rad blir ikke bedre i matte av gratis SFO. Vi har en lang vei å gå før skolen blir bra nok, men det krever nye tiltak.

Høyre går derfor til valg på å drastisk redusere fraværet i ungdomsskolen. Det er fordi vi vet at elevene i ungdomsskolene i Bergen har mye udokumentert fravær.  Vi ønsker derfor å innføre en fraværsgrense i ungdomsskolen. Det betyr ikke at noen skal miste retten til karakter i faget, slik som i videregående, men at skolene er pliktige til å gripe inn om noen har mye fravær. Det betyr at skolene selv må oppsøke elevene dersom de ikke møter på skolen uten grunn.

Det å sørge for at elevene faktisk møter på skolen er viktig. Men like viktig er det at skolen de møter på er god, og at innholdet i den er bra. Vi må derfor inkludere næringslivet og ulike organisasjoner i skolen slik at vi sørger for at undervisningen elevene får faktisk er relevant for det arbeidslivet de senere skal ut i. Det krever også at vi har gode lærere som kan se hver enkelt elev, og følge opp de som sliter.

Vi må kartlegge barn i barnehagen for å finne ut av hva de sliter med, vi må innføre sommerskole på Vil Vite og vi må gjøre undervisningen mer praksis-rettet. Det er så mange ting vi er nødt til å gjøre for at skolen skal bli bedre, men det å gi elever en ekstra matpakke på skolen er ikke en av dem.

Vi trenger nye og gode tiltak for å gjøre skolene i Bergen bedre. Da må man stemme på Høyre.