Et godt og ansvarlig statsbudsjett

Regjeringen foreslår et statsbudsjett som er tilpasset den situasjonen Norge befinner seg i. 

Statsbudsjettet som i dag ble lagt frem av regjeringen er tilpasset den situasjonen Norge og Hordaland er i. Det satses på økt sysselsetting, tiltakspakke mot arbeidsledighet og en opprustning av Forsvaret og økt satsing på samferdsel i hele Hordaland. 

 Dette er et godt og ansvarlig budsjett. Det er gledelig å lese at Sotrasambandet får 200 millioner kroner og at det satses på Sjøforsvaret og Forsvaret som helhet, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Hilde Onarheim. 

I statsbudsjettet får også KODE i Bergen 25 millioner kroner og Universitetet i Bergen 55 millioner kroner. I tillegg satser regjeringen tydelig på forskning og innovasjon ved å øke støtten til næringsrettet forskning, samt at sentralblokken på Haukeland oppgraderes. Vossabanen prioriteres også med 749 millioner kroner.

Hilde Onarheim understreker at ved å investere i infrastruktur og satse på innovasjon — og forskning gjør regjeringen viktige grep for å ruste opp og omstille Bergen, Hordaland og Norge.

Les mer om statsbudsjettet her