Et grått budsjett for Bergen

- Jeg kan allerede nå varsle at Høyre vil prioritere skolen, klima, kultur og næring i vårt alternative budsjett. Vi villegge inn den kraftsatsingen byrådet ikke har maktet, sier Henning Warloe

- Gjelden fortsetter å øke, mens resultatet er svakere enn tidligere. Byrådet er i ferd med å bruke opp det historisk store handlingsrommet de hadde i økonomien. Samtidig har de få store satsinger å vise til. Byråkratiet eser ut, mens resultatene uteblir.
- Dette er et grått budsjett. Byrådet smører pengene tynt utover alle områder uten å gjøre reelle prioriteringer. Det er oppskriften på stagnasjon, ikke fremgang.
- Jeg savner større ambisjoner for Bergensskolen. Tidligere hadde vi Norges beste skole. Nå er vi dessverre tatt igjen av andre kommuner. Byrådet varsler en IKT-satsing slik vi tidligere har foreslått. Jeg savner en realistisk plan og målrettede tiltak for at Bergen igjen skal komme på skoletoppen i Norge.
- Jeg er skuffet over at det ikke er nye tiltak eller satsinger på klima og miljø, kultur og næring.
- Jeg kan allerede nå varsle at Høyre vil prioritere skolen, klima, kultur og næring i vårt alternative budsjett. Vi villegge inn den kraftsatsingen byrådet ikke har maktet.

 

Vennlig hilsen

Henning Warloe

 

 

Nøkkeltall:

• Disse sykehjemmene utsettes: Midtbygda (2023à2024) og Sandsli sykehjem (2019à2020)
• Kulturbygg utsettes: Sentralbadet, Kulturhus i Fyllingsdalen, og Kulturhus i Åsane utsettes til etterkommunevalget i 2019.
• Disse tjenesteområdene har en realnedgang i budsjettet i 2018: Spesialpedagogiske tjenester, rehabilitering, samferdsel, boligtiltak, klima og miljø, lærlinger, idrett, næring og renovasjon.
• Det er ingen nye tiltak på klima og miljø. Samtidig skriver byrådet at utslippene skal synke med 40% frem mot 2020. Det er helt urealistisk uten en større innsats. Klimabudsjettet og bybudsjettet henger ikke sammen.
• Det er ingen nye tiltak på næring.
• Gjelden økes med om lag 5 milliarder fra 2018 til 2021.Gjelden vil da utgjøre 70 prosent av inntektene, noe som er rekordhøyt i Bergen.
• Eiendomsskatten på bolig økes til 590 millioner kroner i 2018 og 610 millioner i 2019. Totalt vil byrådet kreve inn 861 millioner på bolig og næring i 2019. Det er en total økning i eiendomsskatten på 123 millioner sammenlignet med 2015. 
• Driftsresultatet synker til 2,2 prosent i 2018. Dette er en kraftig nedgang fra 3,1% i 2015 og 5,3% i 2016. Byrådet er i ferd med å bruke opp handlingsrommet i økonomien.