Et grønt og moderne budsjett

Høyre legger frem det første alternative budsjettet på  tolv år, et budsjett som har store ambisjoner for Bergen. 


Vårt alternative budsjett gjenspeiler gode ideer og løsninger for Bergen, fordi det fortsatt er behov for nyskapning og endring. 

Budsjettet er starten på en ny kurs for Høyre og Bergen. Vi satser stort på områder som klima og miljø, helse og kunnskap fordi fremtidige generasjoner fortjener at vi som politikere handler nå. 

Vi legger frem grønne og moderne løsninger. Byrådslederen lovte bergenserne Norges grønneste storby. Vårt alternative budsjettet gjør dette mulig — det gjør ikke byrådspartienes forslag. Vi legger frem tidenes mest offensive miljøbudsjett for Bergen, som er helt nødvendig skal vi nå klimamålene bystyret har satt for 2020. 

Da Høyre var  i byråd, ble Bergensskolen Norges beste skole basert på grunnskolepoeng, flere år på rad. Vår satsing i dette budsjettet gir oss også en skole som befinner seg i toppsjiktet på læring. Vi satser på talentene og sørger for at systemet ikke kommer i veien for individuell utvikling og læring 

Bergen er og skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Ved å fjerne køene i kulturskolen, starte med finansiering av Sentralbadet og realisere kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane, har vi ambisjoner for kulturlivet i Bergen. 

Vi tar i budsjettet grep om byutviklingen og gjør Torget og Bryggen fritt for biler. På denne måten skaper vi et vakkert byrom som gir et mer levende sentrum — til glede for alle. 

Høyre fortsetter å satse på helse og omsorg. Vi ser med bekymring på byrådets rekommunalisering og foreslår å konkurranseutsette flere sykehjem, for å sikre valgfrihet og mangfold i eldreomsorgen. For oss er det viktig at kommunens eldreomsorg bærer preg av å sette brukerne i sentrum — ikke politikerne. 

Sammen med klima og miljø, en bærekraftig kommuneøkonomi, Norges beste skole og en trygg og god alderdom skaper Høyre en god og levende by for alle. 

Med dette budsjettet presenterer vi våre løsninger for Bergen for 2017, og for perioden 2017-2020. Vi kan få til mye på fire år — dette er våre ambisjoner for verdens beste by.