Foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

-Å redusere den lave satsen for merverdiavgift til 8 prosent er ment å lette noe på de negative virkningene, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak
som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser.

Flere garanti- og låneordninger, utsettelse og lettelse i merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper er blant tiltakene. 

– Regjeringen følger opp med tiltak som er treffsikre og som vil bidra til å trygge levedyktige bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Lavere merverdiavgift og utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt

Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

– Virusutbruddet begrenser folks mulighet til å reise, gå på kino, besøke museer og benytte seg av kulturopplevelser. Dette medfører kraftig redusert omsetning og inntjening for virksomheter i reiselivs- og kulturbransjen. Å redusere den lave satsen for merverdiavgift til 8 prosent er ment å lette noe på de negative virkningene disse virksomhetene opplever, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Regjeringen foreslår konkrete tiltak:

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020

Les mer her.  

Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene

Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, og at ordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner. 

Regjeringen foreslår også å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Dette tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

– Vi vet at mange bedrifter er i en krevende situasjon nå, og trenger tilgang til penger for å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Med disse tiltakene vil det bli enklere for dem å skaffe seg den likviditeten de trenger for å trygge arbeidsplassene, sier Sanner.

Les mer her.  

-Vi er beredt til å bruke de pengene som er nødvendige, for å trygge norsk økonomi og sikre at folk har en jobb å gå til når virusutbruddet er over. Det vil være behov for mer og det jobber vi allerede med, avslutter finansminister Sanner.