Gi foreldrene barnehagen de ble lovet

Skal ideologi stå i veien for at foreldrene i Damsgårdssundet får den barnehagen de ble lovet? 

At byrådet sier nei til å åpne barnehagen i Damsgårdssundet bør bekymre alle som er opptatt av klima og miljøspørsmål i Bergen kommune. Høyres mål er å skape grønn by som vi har til å bo i. Da må vi gjennomføre politikk som virker, ikke bare snakke om løsninger som ser bra ut på papiret og som gjør seg i årsrapporter. 

Boligprosjektet «1912» var et av de første byggeprosjektene som virkelig la opp til å innfri målene for «gå-byen». Det skulle bli kort vei til skole og barnehage, og de som valgte å flytte dit kunne også velge bort bilen som fremkomstmiddel. Skal vi oppnå bedre byluft og tryggere oppvekstmiljø må færre kjøre bil, og flere velge gange, sykkel og kollektiv som fremkomstmiddel. Men den moderne, klimavennlige byen kan bare bli en realitet dersom politikerne legger opp til å muliggjøre valgene for den enkelte bergenser. 

Men i stedet for å realisere «gå-byen» velger byrådet å sende foreldrene i Damsgårdssundet til en barnehage på Fantoft, mens en splitter ny barnehage står tom i underetasjen av der de bor. Noen har flyttet, andre har kjøpt seg bil igjen fordi avstanden blir for stor. Det føler seg lurt av kommunen – og det med god grunn. 

Vi kan bare spekulere i hvorfor byrådet nå sier nei til å åpne den, men at det er den private aktøren Trygge Barnehager som eier barnehagen og følgelig vil drive den er med på å forsterke inntrykket av at Arbeiderpartiet har ideologiske skylapper på i møtet med fremtiden. 

 I dag skal bystyret bestemme om Damsgårdssundet får åpne eller ikke. Høyre sier et ubetinget ja. Vi mener partiene i bystyret skylder foreldrene i Damsgårdssundet å gi tilskudd til barnehagen slik de har blitt lovet. Det er et paradoks at Arbeiderpartiet i valgkampen reklamerte for at en stemme til Ap var en stemme til barnehageplass i gangavstand til egen bolig når de ved første mulighet går i motsatt retning. 


Valgløfter er tydeligvis vanskelig å holde. Men vi kan glede Ap med at de i dag får muligheten til å stemme riktig i spørsmålet om barnehagen i Damsgårdssundet. Det er lov å ombestemme seg når på gode forslag, også når de kommer fra opposisjonen. I alle fall burde stemmen fra foreldrene på Damsgård kunne få dem til å snu.