#Gjennomslag

Programkomiteen har startet sitt arbeid med Bergen Høyre sitt program, hvor målet er valgseier i 2019!

Programmet skal gjenspeile våre ambisjoner, våre lovnader og tiltak for et bedre Bergen. Vårt program skal vise Høyres ideologi og også hva innbyggerne ønsker seg av fremtidens Bergen. Det endelige program går vi valg på, og skal brukes som styringsdokument etter valget. Det er derfor viktig at programmet synliggjør de tiltak og løsninger som flertallet av bergenserne ønsker for sitt liv og for Bergen. Det er planlagt to høringsrunder, og endelig program vedtas i representantskapet i januar 2019.

Programkomiteen ønsker en bred representasjon fra alle bydelsforeninger og medlemmene der, og vil opprette temagrupper som skal arbeide med noen av de viktigste politikkområder. Hver temagruppe vil bli ledet av medlemmer fra programkomiteen. Oppgavene er å både innhente informasjon, møte innbyggere, bedrifter og organisasjoner, og komme med forslag for det videre arbeidet med programmet. Med dette håper vi involvere flest mulig . .Temagruppene er fordelt på følgende områder:

- Næring, verdiskapning og kunnskapsbyen Bergen
- Bolig og byutvikling
- Helse og omsorg
- Klima, miljø og samferdsel
- Kultur, idrett, opplevelser og hvordan gjøre Bergen attraktiv
- Barnehage, skole og oppvekst

Programkomiteens medlemmer håper at mange melder sin interesse, og vil sette sammen gruppene, ca 6-7 pr gruppe. Gruppene organiserer sitt eget arbeid, og deltakerne må beregne endel aktivitet i forbindelse med møter med ulike aktører, egeninnsats og møter i gruppen.
Kunne du tenke deg å delta i en av gruppene, eller lurer på hvordan arbeidet vil bli? Send en mail til Petter.nilsen@Bergen.Kommune.no. Husk å skrive hvilken av gruppene du prioriterer. Frist for å melde din interesse er torsdag 8 mars.


I programmet vil også flere viktige tema bli belyst, de vil vi også, etterhvert, ønske innspill til, det gjelder sosialområdet, arbeid, kommunal ledelse og styring, innvandring, integrering, trygg by mm .


Vi i programkomiteen ønsker at så mange som mulig vil være med å bidra til valgseier i 2019 og gi bergenserne det de fortjener; et borgerlig flertall. Vi vil om kort tid også legge ut info om hvor man kan kan melde inn ideer, forslag, kommentarer mm

Med vennlig hilsen
Hilde Onarheim, Leder av programkomiteen.