Guttene trenger et løft

I dag er det tydelige forskjeller mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. Guttene presterer dårligere, trenger mer oppfølging og dropper oftere ut av skolen. Det må vi gjøre noe med.


Vi ser det altfor ofte. Jenta på første rad som alltid rekker opp hånden og kan svaret på alle spørsmålene. Samtidig sitter gutten på bakerste rad og har falt fra undervisningen for lenge siden. Jeg kunne ønske dette var et eksempel satt på spissen, men det er faktisk virkeligheten. Jentene gjør det bedre i skolen enn guttene.

Ikke misforstå meg, det finnes også mange flinke gutter i skolen. Men tendensen viser likevel at gutter generelt sett henger etter. Jentene har bedre språklige og sosiale ferdigheter allerede i treårsalderen. 70 prosent av elevene som får vedtak om spesialundervisning er gutter. 2,5 ganger så mange gutter som jenter fikk mindre enn 3 i snitt fra ungdomsskolen. Eksemplene er mange. Det viser et tydelig behov for å gjøre noe.

Jeg tror det er flere ting vi kan gjøre. Noe av det viktigste er å satse på tidlig innsats. Forskning fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Dette fører til at mange gutter henger etter allerede fra barnehagen av. Slik skal det ikke være. Alle barn skal oppleve å mestre språk og trives med det, allerede i barnehagen. Derfor vil Bergen Høyre ha flere utdannede barnehagelærere og pedagoger i barnehagen.

Mange elever, ofte guttene, opplever også at det er vanskelig å konsentrere seg den første delen av skolehverdagen fordi man er mindre opplagt. Det påvirker læringsutbyttet og gjør dagen mindre effektiv. Bergen Høyre vil derfor prøve ut mer fleksibel skolestart, men først og fremst satse på variert undervisning i første klasse, kortere undervisningsøkter og mer fysisk aktivitet. Det er skolen som må tilpasse seg barna, ikke barna som skal tilpasse seg skolen.

Vi må endre lærerplanene og gjøre undervisningen mer praktisk, mer engasjerende og mer variert. Dette er samlet sett tiltak som gjør skolehverdagen litt enklere og mer fleksibel for elevene. Vi må anerkjenne at gutter og jenter ofte har ulike måter å lære på, spesielt i ung alder. Gutter har ofte et større behov for bevegelse, hyppige pauser og mer varierende undervisning. Vi må sørge for å tilpasse skolehverdagen slik at guttene gjør det bedre, uten at jentene gjør det dårligere.

En god utdanning for våre barn og barnebarn er noe av det viktigste vi kan jobbe for. Derfor må vi bidra til å skape en skole hvor alle får muligheten til å føle mestring, glede og trivsel. Kun da får vi Bergen på sitt beste.