Hilde Onarheim bekymret for vold i Bergen

I bystyremøtet 25.01.17 tok gruppeleder Hilde Onarheim opp en bekymring for den økende ungdomsvolden i Bergen kommune. Her kan du lese spørsmålet Hilde Onarheim hadde til byrådsleder Harald Schjelderup i bystyret.
I bystyremøtet 25.01.17 tok gruppeleder Hilde Onarheim opp en bekymring for den økende ungdomsvolden i Bergen kommune. Onarheim etterlyste at det må lages en handlingsplan for forebygging av vold i Bergen.

Dessverre var byrådsleder Harald Schjederup ikke enig i at Bergen trenger en slik handlingsplan.

Her kan du lese Hilde Onarheims spørsmål:

I sommer braket to ungdomsgjenger sammen på Torgalmenningen; i oktober leste vi at politiet var kjent med at det organiseres slåsskamper blant ungdom nesten over hele byen. Både politiet i sør, vest og sentrum var da involvert. Åsane har gått mer fri, sa Morten Ørn, stasjonssjef i Bergen sør. De siste uker leser vi igjen at ungdommer møtes gjennom sosiale medier for å slåss, og i mange tilfeller filmes og distribueres den grove volden. Politiet advarer mot den økende trenden «beefing». Ungdom, helt ned i 13 – 14 års alder, mest gutter, som enten kjenner hverandre fra før eller som er totalt fremmede for hverandre avtaler å møtes for å slåss. Andre møter opp for å se på.

I tillegg til dette, har episoder av blid vold vært økende i Bergen sentrum. Vi skal ikke akseptere utrygghet hverken i det offentlige rom eller på byens skoler. Både sentrum og skolene skal være trygge arenaer for alle og vi som politikere må få informasjon om tiltak slik at vi kan gjøre det vi kan for å hindre at dette skjer flere ganger.

Spørsmål til byrådsleder:
Hvilke tiltak gjør byrådet nå, både sammen med politiet og med enkelttiltak for å forebygge og forhindre den økende vold i Bergen?
Vil byrådet legge frem en konkret handlingsplan for bystyret med forebyggende tiltak?

Hilde Onarheim (H)