Høyre foreslår en lyttepost for eldreomsorg

I bystyremøtet 25. januar foreslo Jana M. Hoff og Anette Strand å opprette en lyttepost for eldreomsorg. 

Her kan du lese interpellasjonen som Høyre fremmet i bystyret. Dessverre stemte byrådspartiene i mot forslaget. 

Opprette lyttepost for eldreomsorg i Bergen kommune.

Eldreomsorg skal være en av Bergen Kommunes aller viktigste oppgaver. Å levere gode tjenester til byens eldre er en viktig prioritet vi må sørge for å hele tiden utvikle til det bedre.

Mange eldre tilbringer sine siste leveår på institusjon eller trenger i denne perioden jevnlig hjelp fra hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Det er derfor spesielt viktig at disse årene blir så gode som mulig.

En viktig faktor for å bli bedre, er å få tilbakemeldinger fra de som faktisk bruker tjenesten og deres pårørende. Både ris og ros. Vi vet imidlertid at det ofte er vanskelig og nå frem med tilbakemeldinger, både fordi man kan kvi seg for å ta det opp og fordi man rett og slett ikke vet hvor man skal henvende seg. Dermed går kommunen glipp av mye viktig informasjon.

Vi ønsker derfor at kommunen skal opprette en lyttepost for eldreomsorgen, etter modell av «Lytteposten» på Haukeland sykehus, som ble opprettet i 2008. Dette er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker å gi tilbakemelding på hvordan de har opplevd møtet med sykehuset. Sykehuset skriver på sine nett sider at « på denne måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i vidareutviklinga av tilbodet til pasientar og pårørande». Alle typer saker tas imot, både de som gjelder sykehusets servicetilbud og hvordan pasientene og de pårørende blir møtt som medmennesker. Man har nettopp erfart at mange pasienter og pårørende opplever ting de ønsker å fortelle om, selv om det ikke er av en karakter som gjør at det må skrives formell klage til sykehuset. Alle tilbakemeldinger blir registrerte, og avdelingene på sykehuset får tilbakemelding om saker som angår de ulike avdelingene.

Lytteposten skal være et supplement til de allerede eksisterende tilbakemeldingskanalene for alvorlige klagesaker, den har fast telefontid, men kan også nås på mail eller man kan avtale personlig møte.

En «Lyttepost for eldreomsorgen» i Bergen Kommune kunne enten vært organisert under Byombudet eller som en tjeneste lokalisert til Etat for eldreomsorg i byrådsavdelingen, kanskje som en del av stillingen til den planlagte aktivitets- koordinatoren.

Spørsmål:

Vil helsebyråden ta initiativ til å opprette en « Lyttepost for eldreomsorg» etter modell fra Haukeland sykehus sin «Lyttepost»?

Mener byrådet at en «Lyttepost» vil kunne bidra positivt til å utvikle kommunens eldreomsorg?

Forslag til vedtak:

  1. Bystyret ber byrådet om å opprette en « Lyttepost for eldreomsorg» i Bergen kommune, for slik å kunne bedre ivareta muligheten for brukere og pårørende til å gi tilbakemeldinger.
  2. Bystyret ber byrådet sikre at pasienter og pårørende har gode tilbakemeldingskanaler og at tilbakemeldinger til tjenestene tas på alvor og følges opp».