Høyre i Oslo og Bergen vil gi tre timers bompause

Høyres byrådslederkandidater i hhv. Oslo og Bergen, Eirik Lae Solberg og Harald Victor Hove. Foto: VG

Høyre sine kandidater til å ta over som byrådsleder i Oslo og Bergen er samstemt om å gi en tre timers bompause på ettermiddagen får å dempe konsekvensene av økningen i bompenger. 

"– Vi vil gi lettelser til barnefamiliene, og diskuterer gjerne en «bompengepause» slik Oslo Høyre foreslår. I dag er maksimalt antall passeringer man betaler for i måneden i Bergen 60 passeringer. Vi vil at det skal halveres til 30 for familier med under 700 000 i inntekt, som har hjemmeboende barn."   Harald Victor Hove.

I begge landets to største byer er bompenger en sak som engasjerer sterkt for tiden, i denne artikkelen i Verdens Gang forklarer våre toppkandidater hva de ønsker å gjøre med bompengene om velgerne gir dem mandat til å styre etter valget.

"– Derfor foreslår vi at barnefamilier skal få en tre timers bompause fra fem på ettermiddagen, hvor de bare betaler for én passering. De har ofte behov for å hente på skole, kjøre hjem til middag og så ut igjen for å kjøre barna til fritidsaktiviteter eller besøk hos familie." Eirik Lae SOlberg

Les hele saken her: VG.no