Høyre sier ja til grønne transportløsninger i Bergen til en fornuftig pris

Vi gjør opprør mot sløsing av skattepenger og politikk som tvinger barnefamiliene fra Bergen.

Flere mødre fra Bergen gjør opprør og krever videre bybaneutbygging. De hevder i BT at gamle menn med god råd skyver barnefamiliene foran seg og at en hel ungdomsgenerasjonen raser over manglende klima- og miljøpolitikk.

Vi er også mødre, og bosatt i ulike bydeler. Vi gjør opprør mot sløsing av andres skattepenger, og valg av kollektivløsninger som sender regningen til småbarnsfamilier og andre som allerede bor i en dyr by.

Det bor få barnefamilier i sentrum. Sammenliknet med Bergenhus bydel, bor det over dobbelt så mange barn mellom 0–17 år i øvrige bydeler. 

Flertallet av barnefamilier er avhengig av bil for å kjøre til fritidsaktiviteter. Langt ifra alle har gangavstand eller gode nok kollektivtilbud til arbeid, barnehage og skole.

Høyre skulle gjerne bygget bane til både Åsane og Laksevåg, men det har vi ikke råd til. Vi ønsker ikke å øke bompengesatsene, fordi det er en stor belastning for mange allerede.

Dagens finansieringsmodell for vei og bane er ikke bærekraftig. Før vi kan investere, trenger vi en alternativ modell. En større andel av de miljøvennlige samferdselsprosjektene i Bergen må finansieres over statsbudsjettet.

Vi kan ikke forvente at staten ukritisk åpner lommeboken hvis vi velger bybaneløsningen til alle bydeler. Dette er Norges dyreste kollektivprosjekt målt i kostnad pr. meter med skinner. Mange opplever Bybanen som en suksess, men traseen til Åsane er åtte ganger dyrere enn den utslippsfrie bussløsningen som Trondheim har valgt. Regningen må også vanlige familier betale.


Bergen er allerede en dyr by å bo i. Økte utgifter til bompenger kommer på toppen av flere dyre regninger fra kommunen.

En gjennomsnittlig familie i Bergen må ut med over 16.000 kroner i året i kommunale avgifter og eiendomsskatt. Boligprisene er også høye fordi det bygges for få boliger. Arbeiderpartiets politikk vil føre til enda høyere vekst i boligprisene, og at strømmen av barnefamilier som må flytte til omegnskommunene fortsetter. 

Dette står i kontrast til Høyres byutviklingspolitikk. Vi vil tillate familievennlig boligbygging i flere områder i Bergen kommune. I de nye områdene kan vi etablere barnehager, skoler, fritidstilbud og kollektivtilbud i gangavstand. 

Vi må alltid må vurdere hvilke samferdselsprosjekter som gir oss mest tilbake i form av effektiv transport og miljøgevinst. Samtidig må vi sørge for at familienes utgifter til fellesskapet er på et akseptabelt nivå.

De siste årene har Høyre foreslått en rekke miljøtiltak for en grønnere by. Vi har blant annet satt av ytterligere midler til elektrifisering av havnen, og vi foreslo å doble vrakpanten til utskiftning av gamle vedovner. Høyre sørget for at det ble bygget nye bilveier, sykkelstier og bane fra Byparken til Flesland mens vi styrte byen. 

Dét er den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet: Vi må skape før vi kan dele. Og vi må ha pengene til å betale regningen for bybane til Åsane før vi går i gang med videre utbygging.