Høyre sikrer tryggere bomiljøer i Bergen

Høyre fikk gjennomslag i bystyre for tryggere bomiljøer i Bergen

Under dagens bystyremøte behandlet bystyret mange viktige, saker. En av dem var handlingsplan mot åpne russcener. Planen er et resultata av et langt og viktig politisk arbeid for en bedre hverdag for rusmisbrukere. Bergen skal være en by for alle, og de som trenger skal få hjelp, men vi må også sikre trygge gode nabolag, bomiljø. Spessielt må vi ta hensyn til barn og unge.  

Det er åpenbart at  hvis unge gjentatte ganger er vitne til åpenlys vold og injisering av narkotika, oppleves nærmiljøet som utrygt. Dette skaper både ubehag og frykt som begrenser barns bruk av lokalmiljøet. Barn og unge som vokser opp i Bergen skal ikke ha det sånn. Det hverdagslige nærmiljøet skal oppleves som trygt å bruke for alle.

Høyere har derfor fått gjennomslag i planen for særlig fokus på tiltak for å skjerme skoler og barnehager mot utvikling av åpne russcener i deres nærmiljø. 

Intitiativ taleren bak forslaget er Høyres Anine Frølich 

Det viktigste vi kan gjøre i ruspolitikken er å hjelpe de som trenger det mest, men det må ikke gå på bekostning av lokale miljøer ved skoler og barnehager. Ute arealer skal brukes av alle.