Høyre vil at familiebudsjettet skal gå opp

Bergen er en dyr by å bo i. Det bidrar til at mange familier flytter til nabokommunene Askøy, Fjell og Os fordi det koster mindre å bosette seg der fremfor i verdens beste by. Det skal Høyre gjøre noe med.

Høyre går til valg på at du skal få familiebudsjettet til å gå opp. Bergen skal bli en by du har råd til å bo, leve og jobbe i. Det betyr at vi skal halvere eiendomsskatten i neste periode og innføre bompause om ettermiddagen. 

Bergen er den dyreste storbyen å bo i sammenlignet med Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Det viser tall fra SSB og Huseiernes Landsforbund. I Høyre-styrte Stavanger betaler innbyggerne 5000 kroner mindre i året, sammenlignet med Bergen.

Vi vil at Bergen skal være en god by å vokse opp i. Derfor foreslår vi å bygge flere lekeplasser og bidra til at vi bygger flere småhus og familieboliger som folk faktisk har lyst til å bo i. 

Bergen skal være en by med muligheter for alle. Derfor er våre viktigste saker i denne valgkampen økonomisk trygghet, lavere skatt, kunnskap og mestring i skolen og valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen.

Stem Høyre 9. september.