Høyres alternative budsjettforslag

I Høyres alternative budsjettforslag for Bergen kutter vi i eiendomsskatten og satser på de klimatiltakene som virker for å skape en grønn by du har råd til å bo i. Samtidig sikrer vi valgfrihet for byens eldre og vi gjennomfører en nødvendig satsing på innholdet i skolen for å sikre kunnskap og mestring tilpasset nivå. Det er Bergen på sitt beste.

Høyres alternative budsjett på 1-2-3: 

  • Eiendomsskatten kuttes med 124 millioner i 2020 – halveres på fire år 
  • Kulturløftet: 20 millioner mer til kultur 
  • Klimaløftet: 50 millioner mer til en grønnere by 
  • 300 millioner i avbyråkratisering og en mer effektiv kommune 
  • Lokal pensjonsreform 
  • 25 millioner til tidlig innsats i skole og barnehage 
  • 30 millioner til forebygging, aktivitet og kvalitet i omsorgen 

En grønn by vi har råd til å bo i

- For få velger Bergen som sted for å etablere seg og starte familie. Derfor har vi en plan for flere og billigere familieboliger, med lavere eiendomsskatt, bedre barnehager og kunnskap i skolen. Det er dette vi mener med en grønn by vi har råd til å bo i, sier Harald Victor Hove, gruppeleder i Bergen Høyre. 

«De har kommet med for lite, for sent», avbryter Charlotte Spurkeland, AU-medlem i utvalg for miljø og byutvikling, og fortsetter:

- Mens MdG, Rødt og SV bare legger inn 13 millioner til Grønn Strategi, har Høyre grønne satsninger på nesten 50 millioner kroner. Selv etter lange forhandlinger, leverer posisjonen for lite, for sent på klimasiden, sier Spurkeland. 

Kunnskap og mestring i skole og barnehage

- Allerede i barnehagen ser vi tydelige tegn på hvem som vil fullføre videregående skole og hvem som vil droppe ut. Guttene blir hengende etter i skolen, jentene løper ifra og bakerst på tribunen sitter skolebyråden fra Arbeiderpartiet med hendene i lommen. Høyres alternativ er en massiv satsning på tidlig innsats. Vårt opplegg sørger for at færre vil falle fra i utdanningsløpet og flere fanges opp allerede i barnehagen, sier Marte Leirvåg, medlem av utvalg for barnehage, skole og idrett for Høyre.

Valgfrihet og kvalitet i omsorgen

- Høyres utgangspunkt er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor må kommunen være tilpasset deg, og ikke systemet. Mennesker er forskjellige, og har forskjellige behov. Behandlingsapparatet må bygges opp rundt dette, og brukerne gis reell medbestemmelse over eget liv. Dette gis gjennom valgfrihet i omsorgen. Høyre vil gi innbyggerne frihet til å velge blant et mangfold av tjenester. Velferdsinnovatører, offentlige så vel som private og ideelle, skal jobbe for å gi et tilbud med mest mulig kvalitet til brukerne, sier Hilde Onarheim.  

 Les Bergen Høyres alternative budsjett for 2020 her