Høyres plan for nærbarnehager

Hvem som driver barnehagene våre, må aldri bli viktigere enn at vi sikrer et best mulig tilbud til barna

I onsdagens bystyremøte fremmet Marte Leirvåg, fraksjonsleder for Høyre i barnehageutvalget, derfor Høyres helhetlige alternativ. 

Bergen Høyre har tidligere skrevet om vår støtte til barnefamiliene på Damsgård. En splitter ny barnehage står der klar til bruk, men holdes stengt av Ap-byrådet fordi den ikke er kommunalt drevet. 

Høyre vil aldri støtte en politikk der kommunen er mer til for seg selv enn for innbyggerne. Det var begrunnelsen for at partiet ikke kunne stille seg bak byrådets forslag. 

I tillegg foreslo Høyre at Damsgårdssundet barnehage skal få åpne. 

Følg bystyremøtet direkte her!


Hele forslaget: 

Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020

Marte Leirvåg, Eivind Nævdal Bolstad, Eivind Hermansen, Charlotte Spurkeland ønsker ordet

 

Støtter ikke innstillingen. 
Fremmer helhetlig alternativt forslag: 

 

Høyres forslag til strategi og tiltak for å realisere bydelsvis barnehagedekning i 2020:

 • Sikre at ledig kapasitet utnyttes i de kommunale og private barnehagene i forbindelse med hovedopptaket 2020
 • Sikre at alle barn med rett på barnehageplass får plass i sin bydel i forbindelse med hovedopptaket 2020
 • Gi tilskudd til de to private barnehagene som har søkt om tilskudd fra Bergen kommune i forbindelse med hovedopptaket i 2020.
 • Åpne 40 nye barnehageplasser ved Nordnes oppveksttun (Bergenhus bydel) i august 2020
 • Åpne 80 barnehageplasser i Kristianborg barnehage 1. byggetrinn (Årstad bydel) ved årsskiftet 2020/2021
 • Gi kommunalt tilskudd til privat barnehage i Damsgårdssundet med 368m2 leke- og oppholdsareal, anslagsvis 80 plasser, vurdert etter bybarnehagestandard
 • Jobbe for at barn uten lovfestet rett på barnehageplass tilbys plass gjennom hovedopptaket
 • Gjennomføre nødvendige bygningsmessig tiltak for å opprettholde kapasiteten blant annet etter helseverntilsyn i: Arnatveit barnehage, Solbakken barnehage (avdeling Hellebakken), Fløyfjellet naturbarnehage, Skjold barnehage, Bønes barnehage, Gullstølsbotn barnehage, Laksevåg barnehage (avdeling Solhaug), Sollien barnehage, Liakroken barnehage, Rolland barnehage og Salhus barnehage.
 • Regulere barnehage i byggeprosjekter med flere enn 100 boliger. Barnehagene skal automatisk gis tilskudd til oppstart.
 • Prioritere kommunal utbygging av barnehage der det er utfordringer med eksisterende byggeprosjekter.
 • Etablere flere erstatningsbarnehager slik at rehabilitering av kommunale barnehager kan gjennomføres. I denne omgang gjelder dette prosjektering av Olsvik barnehage (tidligere midlertidig) samt ombygging/påbygging av barnehagen på Slettebakken (tidligere ISB barnehage). Barnehagene kan senere drives videre som ordinære barnehager og vil gi økt kapasitet.
 • Starte prosjektering for nybygg og større ombygging/påbygging i Fløyfjellet naturbarnehage, Solbakken barnehage, Skjold barnehage, Bønes barnehage, Gyldenpris barnehage, Liakroken barnehage, Rolland barnehage og Blokkhaugen barnehage.
 • Vurdere kommunal overtakelse av barnehager som ikke ønsker videre drift.
 • Gjennom samarbeid og dialog med de private sikre at ledig kapasitet i det totale barnehagetilbudet utnyttes.
 • Vurdere innkomne søknader om kommunalt tilskudd til private barnehager i områder der det er behov.
 • Vurdere bruk av private aktører ved behov for erstatningsbarnehager.
 • Utrede ny modell for barnehageopptaket i Bergen slik at barn får barnehageplass i sin skolekrets i forbindelse med hovedopptaket i 2021.
 • Etablere flere utdanningsbarnehager i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen.

 

Vedtaksforslag: 

 1. Bystyret vedtar «Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020» slik det fremgår av Høyres alternative forslag.