Hva med elevenes meninger om skolehverdagen?

Jacob Mæhle stilte spørsmål til skolebyråden om hvorfor han ikke vil vite hva elevene mener om skolen. Les spørsmålet her! 

Jacob Mæhle stilte spørsmål i bystyret om hvorfor Pål Hafstad Thorsen og byrådet ikke ønsker å ha undervisningsevaluering i Bergensskolen. Dessverre fikk ikke Jacob noe gehør hos byråden for hvorfor dette er viktig. 

Kjære ordfører,

For omtrent en uke siden fikk jeg et dokument i mailboksen min som var signert av skolebyråden. Signaturen hans bekreftet at dette byrådet ikke ønsker at elevene skal kunne fortelle kommunen hva de synes om sin egen skolehverdag. Det ble nei til undervisningsevaluering i Bergensskolen.

I saksutredningen fremholdes kvalitetsmeldingen vi tidligere behandlet, og ikke minst elevenes underveissamtale med egen lærer, som fullgode substitutter for undervisningsevaluering. Ta underveissamtale: her mener jeg med all respekt at byrådet kaller epler for bananer, for dette er overhodet ikke det samme, og har aldri vært ment til å dekke det samme. Heller ikke kan man kalle kvalitetsplanen for et substitutt, da elevmedvirkning er tilnærmet fraværende i planen. Det som derimot ble presistert av byrådspartiene komiteen, var at skolebyråden må lytte til fagforeningene.

Det betyr at situasjonen i Bergen nå er sånn:

Fagforeningene skal få uttale seg om skolen.

Skolepolitikerne skal få uttale seg om skolen, i likhet med byutviklings- og helsepolitikerne.

Foreldre skal få uttale seg om skolen.

ALLE skal få uttale seg om skolen. Om kvaliteten, om miljøet, om vårt viktigste prosjekt.

Bortsett fra elevene.

Mitt spørsmål blir derfor delt i dag:

1 – Hvorfor er skolebyråden så redd for å høre hva elevene har å si?

2 – Mener skolebyråden at det er viktigere å høre hva foreldre, fagforeninger og byutviklingspolitikere har å si enn hva elevene har å si?

Jacob Mæhle (H)