Hvem har ansvaret?

Tidligere klimabyråd Henning Warloe etterlyste i dagens bystyremøte en oppklaring rundt hvem som har ansvaret for tiltak mot dårlig luftkvalitet i Bergen. Det nye byrådet gav ingen klare svar. 

Bergen har den siste tiden opplevd svært dårlig luftkvalitet i flere deler av byen på dager med kaldt og pent vær. Det nye byrådet har iverksatt tiltak med ulik virkning, og krevd svar fra regjeringen på nye verktøy til verktøykassen. Heldigvis tok Høyre-byrådet grep og satset på de langsiktige tiltakene for bedre luftkvalitet, hvor vi både åpnet verdens første offshoreanlegg for landstrøm i Bergen havn, vedtok å utrede lav - og nullutslippssoner og ba staten om mulighet for å innføre miljødifferensierte bompenger. Dette og en rekke andre tiltak jobbet vi med når Høyre satt i byråd. 

Tidliere klimabyråd Henning Warloe etterlyste svar fra det nye byrådet i dagens bystyremøte: 

- Jeg trodde Andersland hadde ansvar for datokjøring, og Tryti for all annen kjøring. Men kanskje tar jeg feil. Dette virker veldig forvirrende, sier Warloe til Bergens Tidende. 

Han påpekte at ansvarsfordelingen mellom byutvikling og klima ikke er klar nok, og mener dette kan skape store utfordringer i fremtiden. Ansvarsfordelingen de to byrådene har gjort mellom seg er forvirrende og gjør det vanskeligere å ansvarliggjøre byrådet for manglende handling på dager med dårlig luft i Bergensdalen.