Ja til bil - og banefri Bryggen

Bergen Høyre sier ja til at Bryggen i Bergen skal være fri for biltrafikk og bybane. Vi må lytte til riksantikvaren!

Riksantikvaren er bekymret for at Arbeiderpartiet har vedtatt bybane over Bryggen, og følgelig må legge biltrafikken i Øvregaten. Vi er helt enige, bybanen og biltrafikken må gå i tunnel!

Bergen Høyre har lenge stått fast ved nei til Bybane over bryggen. Arbeiderpartiet forhandlet bort Bryggen ved valget i 2015. Høyre har programfestet og står ved beslutningen om at Bybanen ikke skal gå over Bryggen.

Det viktigste for Høyre er at Bergen får et godt, bærekraftig og grønt kollektivtilbud til alle bydeler. Fremtidige kollektivinvesteringer må vi ha penger til å betale for, uten at regningen sendes til bergenserne og bilistene. 

Ønsker du en ny retning for Bergen ved valget i høst må du stemme Høyre. Vi vil ha et Bergen på sitt beste. Godt valg!