Krisepakke på seks milliarder kroner til norsk luftfart

- Regjeringen og de andre partiene på Stortinget stiller opp, men stiller også krav, sier Finstad.

Korona-krisen går hardt utover flyselskapene. Derfor
har Høyre sammen med de andre regjeringspartiene, Ap,
Frp og Sp kommet frem til en omfattende krisepakke. 

Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen seks milliarder kroner.  

Målet er at selskapene med dette skal kunne få nødvendig finansiering i markedet for å overleve denne situasjonen. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå på flytilbudet i Norge fremover, dersom grunnlaget for et kommersielt tilbud faller bort, gjennom at staten dekker merkostnaden. 

- Dette gjelder alle flyselskap med norsk driftstillatelse, og det er satt av garantier på inntil tre milliarder kroner til Norwegian, 1,4 milliarder kroner til SAS og 1,5 milliarder kroner til Widerøe og andre flyselskap, sier Høyres Jonny Finstad. 

Stiller krav

Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før korona-krisen, og en forutsetning for store statlige garantier er at også eiere og långivere bidrar gjennom å avstå fra betaling av renter og avdrag på lån i tre måneder, og at egenkapitalen til selskapet styrkes i denne perioden.

- Regjeringen og de andre partiene på Stortinget stiller opp, men vi stiller også krav, sier Finstad.

Finstad sier at garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). 

- Staten bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent. 

Vil sikre flytilbudet

Det skal også etableres et minimumsnivå på flytilbudet i Norge. Dette er ikke for å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden. 

- Det er utrolig viktig at vi har en god infrastruktur for luftfart og en sunn kommersiell konkurranse etter at koronakrisen er over. Det sikrer denne pakken. Norwegian, Sas og Widerøe vil alle få tildelt ruter i denne ordningen. Det er gode nyheter, avslutter Finstad.   

Andre tiltak for norsk luftfart

Det har på kort tid kommet en rekke tiltak for å avhjelpe den krevende situasjonen i norsk luftfart, slik at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og sikre arbeidsplasser. 

Tiltak for å redusere flyselskapenes kostnader:

  • Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020 
  • Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene 
  • Redusert moms på transport 
  • Redusert arbeidsgiveravgift 
  • Utsatt skatt 
  • Endringer i permitteringsregelverket 
  • Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter i tråd med Stortingets vedtak 19. mars 2020