Bergen bystyre vedtok å utarbeide en sterk plattform for kulturturisme 

Bystyrerepresentant Charlotte Spurkeland la i dagens bystyremøte frem en interpellasjon om hvordan Bergen skal tiltrekke seg flere kulturturister.

Hvordan skal Bergen tiltrekke seg flere kulturturister?

Reiseliv er en viktig næring for Norge, og til tross for at et høyt kostnadsnivå gjør Norge til et dyrt reisemål er vi en ulik destinasjon som er godt besøkt. Den siste tiden har svekket kronekurs gitt mange tilreisende, og reiselivsnæringene pekes på av regjeringen som et av de områdene hvor Norge har et stort potensial.

Bergen er en av Norges mest populære destinasjoner. Verdensarvstedet Bryggen og merkevaren «The Gateway to the Fjords» bringer mange til byen vår. Høyre mener Bergen har mer enn Bryggen og fjordene å by på og at destinasjonen Bergen må få enda flere ben å stå på.

Bergen er en av Nordens mest spennende kulturbyer. Ser man på iTunes listingen i mars 2016 har artister og band fra Bergen topp 10 plasseringer i over 30 land. Byen har en god konsertscene og festivaler innenfor mange sjangre, vi er hjembyen til Norges kompani for samtidsdans Carte Blanche, vi har i Bergen Assembly en viktig aktør på samtidskunstfeltet – og listen er selvsagt mye lenger. 

Rapporten «Kultur, kroner og kreativitet»[1]som ble utarbeidet av Bergen reiselivslag, Bergens næringsråd m. flere i 2013 viste at ringvirkningene av de store kulturarrangementene i Hordaland beløper seg til 2,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1,3 prosent av den samlede verdiskapningen i fylket.

Bergen sitt mål må være både at de turistene som kommer til byen på ferie velger å oppleve kulturinstitusjonene våre og at de kulturinteresserte turistene i verden som ikke vet hvor de skal på ferie velger Bergen.

I Bergen finnes det i dag flere konsert- og kulturkalendere. Bergen reiselivslag har via nettstedet www.visitbergen.com[2] et nettsted som fanger opp de største arrangementene som er tilgjengelig både på norsk, tysk og engelsk. Brak har en konsertkalender[3] som fanger opp konserter. I tillegg tilbyr Bergens Tidende gjennom bergenpuls[4] en oversikt over ulike typer arrangementer.  En god web-basert plattform er noe som det må jobbes kontinuerlig med for at den skal være relevant, og Høyre mener at en vellykket plattform forutsetter at aktørene i kulturlivet har eierskap til den.

Trondheim har lykkes med å lage en god kulturkalender under navnet «trdevents»[5] som lister opp alt fra små til store arrangement på en oversiktlig måte som er lenket opp via blant annet Visit Trondheim.

Vi mener Bergen har behov for en plattform som gir tilreisende bedre oversikt over byens mange aktiviteter, og er derfor glade for at byrådet og hele bystyret tar dette på alvor, og går med på å utarbeide en løsning sammen med sentrale kulturaktører som Kultur Vest og Bergen reiselivslag.[1]http://www.brak.no/wp-content/uploads/2013/06/Kultur-kroner-kreativitet-versjon-2.pdf

[2] http://en.visitbergen.com/whats-on

[3] http://www.konsertbergen.no/

[4] http://bergenpuls.bt.no/

[5] trdevents.no