Lavere skatt, mer frihet

Høyre setter mennesket foran systemet. Det betyr at du skal selv få ta egne valg, i eget liv. 

Det er ikke politikerne sin oppgave å velge hvilken hverdag de mener passer deg best. Derfor går vi til valg på å styrke valgfriheten til både unge, voksne og eldre. Det gjør vi gjennom å: 

  • Halvere eiendomsskatten
  • Innføre valgfrihet og sørge for kvalitet i eldreomsorgen
  • Sørge for fritt skolevalg i hele Vestland
  • Innføre egen bompause på ettermiddagen i bomringen

Bergen skal være en god by å bo i, for alle. Vi mener det er du, ikke fylkeskommunen, som skal få bestemme hvilke skole du skal gå på. Og vi mener det er du, ikke kommunen, som vet best hvilket omsorgstilbud du eller den du er pårørende til, trenger. 

Stem Høyre 9. september. Godt valg!