Ledig stilling som politisk rådgiver med medieansvar

For Bergen Høyres bystyregruppe
Gruppesekretær for Høyres bystyregruppe i Bergen skal ut valgperioden (2015-2019) ha studiepermisjon, og vi har derfor en ledig 50 prosent stilling som politisk rådgiver med særskilt ansvar for mediehåndtering.

Høyre er Bergens største opposisjonsparti og leder byens finanskomite. Bystyregruppen har 15 representanter, derav to heltids- og to deltidspolitikere.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet saksutredning, politisk rådgivning, mediehåndtering og medansvar for sosiale medier Det vil bli lagt vekt på egnethet og erfaring som er relevant for arbeidsoppgavene. Vi søker en arbeidsom og initiativrik person som tenker langsiktig og strategisk. Det er ønskelig med erfaring fra politisk arbeid og kommunikasjonsarbeid. Gode samarbeidsevner vektlegges. Søker må påregne arbeid både på kveldstid og helger. Arbeidssted er rådhuset i Bergen.

Stillingen er i første omgang 50 prosent med mulighet for utvidelse til 100 prosent i 2017/2018. Det er ønskelig med tiltredelse medio august 2016.

Lønns- og arbeidsvilkår avtales nærmere i forbindelse med ansettelse. Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder Hilde Onarheim på telefon 930 65 499 eller e-post: hilde.onarheim@bergen.kommune.no

Søknad sendes til marte.leirvag@bergen.kommune.no innen 18. juli 2016