Løftebruddene sitter tett, sier Hove

- Om budsjettet er pregløst eller om Ap-byrådet bare har gitt opp, er ikke lett å si. Slik omtaler gruppeleder Harald Victor Hove byrådets forslag til budsjett som ble lagt frem i dag.

Regjeringen har tidligere varslet at de skal dekke kommunenes koronarelaterte utgifter.

- Nå må Arbeiderparti-byrådet slutte og klage på regjeringen og begynne å levere selv, sier Hove og påpeker at byrådet legger opp til at tjenester til psykisk utviklingshemmede alene skal stå for en femtedel av kommunens samlede effektiviseringer i 2021 på 33 millioner kroner.

I tillegg til statsbudsjettet har kommunalminister Nikolai Astrup varslet et såkalt tilleggsnummer som leveres senere i år og kommer på toppen av bevilgningene i statsbudsjettet.

- Er ikke dette nok, kommer det mer penger, sier kommunalminister Astrup.

Mindre effektivisering gir dårligere tjenestetilbud
Da byrådet vedtok sitt budsjett for 2020 rett før jul i fjor, så la de opp til en rekke effektiviseringer i årene fremover. Disse avlyses langt på vei nå.

Når byrådet gir opp og går bort fra egne ambisjoner om i effektiviseringer, så blir det mindre handlingsrom på budsjettet neste år til å skape en bergensskole i verdensklasse, sikre en grønn by vi har råd til å bo i og en verdig alderdom.

Mindre valgfrihet for barn og eldre
Byrådet setter av midler til å kjøpe opp private barnehager og faser også ut private leverandører av helsetjenester til byens eldre.

- Konsekvensene av dette betyr at bergenserne får mindre valgfrihet i eget liv. Det blir dyrere for kommunen og det blir ingen flere barnehageplasser når det eneste byrådet vil bruke penger på er å kjøpe private barnehager bare for at de samme barna skal kunne gå i kommunalt eid barnehage, sier Hove.

Hove minner om at det fortsatt ikke er slik at barn får plass i barnehage der de bor, og at byrådet derfor burde brukt de foreslåtte 100 millionene i budsjettet til å bygge flere barnehager der barna bor istedenfor å legge opp til en ideologisk krigføring mot gode private barnehager.

Utvalgte punkter fra budsjettet:

  • Nedleggelse av kjøkkenet på Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem.
  • Ingen støtte til Griegkvartalet. Musikkselskapet Harmonien, Bergen nasjonale opera og Grieghallen søkte sammen om 2,5 millioner kroner for å videreutvikle prosjektet.
  • Avlyser gratis SFO – øker SFO-prisen med 65 kroner til 2.7755 ? kroner måneden.
  • Økt parkeringsavgift: For en fossilbil i sone 1-7 er det en økning på 66 kroner til 506 kroner i måneden.