Mangfold gir nytenkning og kvalitet

Som politikere må vi aldri glemme hva vår aller fremste oppgave er: å sørge for at innbyggerne i kommunen får gode og kvalitetsmessige tjenester. 

For å sikre dette, må vi invitere alle aktører inn i samarbeidet, slik at tjenestene styrkes og utvikles. Dette gjelder så absolutt også tjenester til de eldre.  

Det er ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet er motstandere av private tilbydere, men dessverre har de nå sikret seg å ha Venstre og KrF med på laget. Byrådet i Bergen omgjør tjenester til byens eldre, avslutter kontrakter og overtar godt drevne sykehjem og god hjemmesykepleie levert av private. Denne kunnskapsløse snuoperasjonen i eldreomsorgen er urettferdig og baserer seg mer på ideologi enn å gi innbyggerne god eldreomsorg. Hvordan kan byrådet forsvare å frata innbyggerne gode tjenester som de er fornøyd med? Byrådet er nå kun opptatt av hvem som tilbyr tjenesten, enn hva den inneholder. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden – en tid som krever nytenkning, innovasjon og satsing fra alle deler av samfunnet.

Det vi bør frykte i fremtidens eldreomsorg er hverken innovasjon eller konkurranseutsetting. Det vi bør frykte er utviklingen som byrådet i Bergen er i gang med, en utvikling som hverken støtter opp om nyskapning eller legger til rette for kvalitetsførende tjenester. Kvalitetsutfordringene i eldreomsorgen handler ikke om det er en sykepleier ansatt i et privat selskap eller i kommunen som utfører hjelpen, men om hjelpen gis av kompetente personer som brukeren er fornøyd med.  

Byrådets politikk innskrenker valgfriheten og mangfoldet i eldreomsorgen. Det er en menneskerett å kunne velge, og det må så absolutt også kunne gjelde for våre eldre. Jeg frykter at vi går en fattig fremtid i møte hva gjelder morgendagens eldreomsorg. Dersom ikke private aktører hadde vært villig til å påta seg risiko og tilby gode tjenester både innenfor barnehage, skole og helse hadde ikke vi som innbyggere hatt tilnærmet full barnehagedekning eller reelle brukervalg.

Dessverre fortsetter Arbeiderpartiet å motarbeide mangfoldet. Det er synd at eldreomsorgen er blitt til en «ideologisk kamparena».  Debatten burde heller dreie seg om hva tjenesten skal inneholde, ikke hvem som kan eller skal levere dem. Dette forsinker en sårt trengt nytenkning innenfor et felt som har behov for alle gode, kompetente krefter i årene som kommer.  


Leserinnlegget står på trykk i Fanaposten 04.11.16