Mattelærer foran matpakke

F.v: Eivind Nævdal-Bolstad, bystyrekandidat og Charlotte Spurkeland, bystyrekandidat. Foto: Hans Jørgen Brun

Selvsagt er god ernæring viktig for konsentrasjon og utvikling, men det er lettere for foreldre å putte en matpakke i sekken enn en god mattelærer.

Arbeiderpartiets store valgkampsak ser ut til å innføre gratis skolemat i Bergen. Det mener de er et effektivt grep for å utjevne sosiale forskjeller i skolen. For ordens skyld, så viser tall at 97 prosent av alle barn på barneskolen i dag har med seg matpakke hjemmefra.

Å utjevne sosiale forskjeller i skolen er viktig. Høyre og Arbeiderpartiet er ikke uenige om dette, men om prioriteringen av tiltakene. For Høyre er lærere viktigere enn mat. Vi vil bruke kommunens penger på å styrke lærernes kompetanse og sørge for en bedre oppfølging av elever som sliter med lesing, skriving eller regning.
Høyre og flere lærere har utfordret Arbeiderpartiet på hvem som faktisk skal smøre disse matpakkene. Svarene så langt er vage og uforpliktende. 

Nå hevder Arbeiderpartiet at organiseringen av matpakkesmøringen ikke skal gå utover lærerne, og de plusser samtidig på prislappen kraftig.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det vil koste 120 millioner i året å innføre skolesmurt matpakke i Bergensskolen. Dette er utelukkende kostnaden for selve brødet og resten av råvarene. Arbeiderpartiet i Bergen lover også nå at «administrasjonskostnadene» for denne matpakken skal dekkes av kommunen. 57 barneskoler skal altså ansette egne folk for å administrere tiltaket.

Alle skoler må også sørge for at skolebyggene ikke risikerer refs fra Mattilsynet for hygieneforhold. For øvrig utelukker heller ikke AP å benytte private leverandører at matpakken. Det eneste vi kan slå fast, er at regningen for disse brødskivene blir langt høyere enn 120 millioner i året. Det er penger som Høyre vil prioritere annerledes.
Høyre går til valg på at Bergensskolen skal bli landets beste skole.

Vårt løfte til foreldre og velgere er at vi skal sørge for at mattelæreren har tid til god undervisning. Matpakken må foreldrene stå for. Det er en fair ansvarsfordeling.