Med hjerte for Åsane

Lise Ramsøy, Åsane Høyres øverste kandidat til bystyret Foto: Hans Kristian Torbjørnsen

Innlegg fra Lise Ramsøy, Åsane Høyres øverste kandidat til bystyret og Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidat. Svar på innlegg fra Ap 6. januar. Publisert i Åsane Tidende.

La oss rydde unna en presisering først: Vi mener at smerteterskelen for innkreving av bompenger når et for høyt nivå de neste årene. Derfor har vi sagt at vi ikke ønsker å øke bompengene for å bygge bybane til Åsane. Og derfor stiller vi spørsmålstegn med hvordan bybanen til Åsane skal finansieres. 
Slik situasjonen er i dag er ikke finansieringen bærekraftig. Det ligger ikke nok penger på bordet. 

Det Arbeiderpartiet glemmer er at Åsane er mer enn bybane. Det er en bydel med ildsjeler og engasjerte innbyggere som ønsker å utvikle bydelen til noe bedre. Vi som politikere må spille på lag med dem som vil bygge Bergen. 

Slik får vi fart på Åsane: 

Boligbygging: Skal vi få fart på Bergen trenger vi en KPA (kommuneplanens arealdel) som faktisk lar oss bygge en by for fremtiden. Bergen trenger en plan som sikrer mangfold i boligbyggingen og som passer inn i nærmiljøet. I dag ser vi dessverre et byråd som ikke tar hensyn til innbyggerne eller til bydelene. 
Boligprosjekter som aldri realiseres, en by som aldri utvikler seg, og en saksbehandlingstid som er lengst blant storbyene i hele landet. Arbeiderpartiet bruker ett år lengre tid enn hva de gjør i Oslo på saksbehandling. Det er ikke godt nok for Bergen. Og det er ikke godt nok for Åsane. Vi vet at Bergen mister bergensere hvert eneste år fordi det ikke finnes familievennlige boliger. Vi trenger bedre boligutvikling, og vi trenger det i Åsane. 

Bysykler i bydelene: Bergen sentrum har en god bysykkelordning. Det er enkelt, billig og miljøvennlig. For Høyre er det åpenbart at dette ikke er noe som bare må være for sentrum, men for alle bydelene. Det er ingen grunn til at åsabuer ikke skal få sykle til butikken, til kafébesøk og til nærmeste badeplass om sommeren. 

Rettferdig bompengeinnkreving: Bergen trenger inntekter gjennom bomringen. Det er disse pengene som gir oss bedre og flere veier, kollektivtilbud og god infrastruktur. Vi mener likevel at de nye bompengestasjonene er urettferdig for mange. Familier som må betale for å handle på butikken og kjøre til fritidsaktiviteter må oppleve at de får noe igjen for pengene de betaler. Derfor mener vi at de nye plasseringene bør flyttes og evalueres allerede nå slik at vi unngår delte bydeler. I regjeringsplattformen har vi også fått gjennomslag for skattefradrag på bompengeutgiftene. Det betyr noe for deg hvem som styrer landet og Bergen. 

Kulturtilbud: Åsane trenger kulturhus. Byggingen er allerede i gang. Dette skal være et sted hvor bydelen kan samles med skolebibliotek, teaterscene og koselige kafeer. Vi bygger Åsane med hjerte for bydelen. Utviklingen av dette nye kulturhuset kommer til å være en av de viktigste sakene for Høyre etter valget i september. 

Nærmiljøanlegg i Haukedalen: Sittende skolebyråd Roger Valhammerhar lovet Haukedalen nærmiljøanlegg. Dessverre for Åsane er ikke det han sa i avisen det samme han sa i bystyret. Bystyret vedtok en formulering som ikke forplikter noen politikere. Høyre foreslo derfor at bystyret skulle vedta en forpliktende formulering med en klar fremdriftsplan for utbygging. Det mener vi Åsane og Haukedalen fortjener. 

Vi vil at valgkampen skal handle om hvem som har de beste ideene for Bergen og for Åsane, og så skal velgerne gi tilliten til det partiet de synes fortjener det. Det du kan være trygg på, er at Høyre har hjerte for Åsane. Og vi viser det gjennom å snakke om egen politikk, fremfor andres.