Mer skatt, mindre til de eldre

Vanlige folk må prioritere hardere i sin økonomi, fordi byrådet ikke klarer å prioritere. Høyre vil vise at en annen kurs er mulig.

Bybudsjett: Mer skatt, mindre til de eldre

Byrådet øker eiendomsskatten til rekordhøye 809 millioner kroner, samtidig som eldreomsorgen får en reell nedgang.
- De eldre kuttes. Ellers smører byrådet pengene tynt utover. Ap-byrådet har lagt frem et bybudsjett uten noen retning. Det vil vi endre på i Høyres budsjettforslag, sier gruppeleder Hilde Onarheim (H).
 
Ny politikk

Høyres bystyregruppe var samlet til strategimøte lørdag før budsjettet ble lagt frem. Der trakk gruppen opp hovedretningen for hvordan Høyre skal jobbe i bystyret. En hovedsatsing blir å utvikle ny politikk. Her blir budsjettarbeidet viktig.
- Folk i Bergen vil ha valgfrihet og smarte løsninger. Ap er i full gang med å etablere tung kommunal styring. Det er ikke Bergen på sitt beste. Vi skal vise at en annen kurs er mulig, sier Onarheim.
 
Ønsker innspill

Høyre vil etablere en ny og inkluderende budsjettprosess, der bydelsforeningene, privatpersoner, foreninger og lag inviteres til å gi innspill.
- Det er folk lokalt som kjenner behovene best. Hvis du har ideer, vil vi gjerne høre fra deg, sier Onarheim.

Innspill til bystyregruppens budsjettarbeid kan sendes inn her