Mer til kollektiv og reduksjon i bompengene

Byrådslederkandidat Harald Victor Hove. Foto: Hans Jørgen Brun

Løsningsforslaget som Erna Solberg har lagt frem vil gi økt satsing på kollektiv i Bergen, samtidig som bompengene kan reduseres.

Statsminister Erna Solberg viste i går at det betyr noe hvem som styrer landet. Forslaget som ble lagt frem vil gi Bergen mer til kollektiv, mer til å redusere bompengene og mer til å gi lavere billettpris på buss og bybane: 

 For Bergen betyr dette at vi kan fullføre bybanen til Spelhaugen som planlagt, vi kan redusere bompengene og vi kan innføre lavere billettpris på kollektiv. Det er gledelig fordi vi nå opprettholder satsingen på miljøvennlig kollektivtransport samtidig som vi tar hensyn til at belastningen for bilistene har blitt for stor. Her har Erna gjort en veldig viktig jobb sier Bergen Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove. 

Forslaget fra statsministeren innebærer at store kollektivprosjekter i byene får økt statlig andel, fra dagens 50 % til 66 %. Staten kan bidra med enda mer dersom kostnaden i prosjektene reduseres. 

- Vi har vært helt tydelige på at bybanen burde bygges ferdig helt til Spelhaugen som planlagt. Det er viktig for Fyllingsdalen. Samtidig er vi tydelige på at kollektivtilbudet i bydelen må opprettholdes og styrkes, for at alle skal få et godt alternativ til privatbilen, ikke bare for de som bor langs bybanetraseen. 

Forslaget innebærer også at regjeringen er positive til å innføre en 3-timers regel i de byvekstområdene som vil innføre det. I Bergen har Hove sammen med Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, foreslått å innføre en bompause på ettermiddagen som gjør det mindre kostbart for innbyggerne å bruke bilen til og fra idretts  og fritidsaktiviteter, eller andre gjøremål.

 - For Høyre har det vært viktig å foreslå gode løsninger samtidig som vi oppnår nullvekstmålet. Vi må ta på alvor at bompenge-belastningen for bilistene har blitt for høy. Men vi kan ikke avskaffe bompengene. Derfor mener vi at dette forslaget er en god løsning som vil gi flere lavere utgifter, sier Harald Victor Hove.

Regjeringen tilbyr også i dette forslaget å gi 300 millioner kroner til å redusere billetprisen på kollektiv i de store byene.