Miljøkartlegging i Rådalen - langt i det blå

Er lovnaden om miljøgransking bare en bløff? 

Den 5. mars er det et halvt år siden byråd Roger Valhammer fra Ap, lovet at nå skulle de sette igang en miljøgransking av området i Rådalen.Da han lovet det, var det seks dager til valgdagen, og det var folkemøte i Bjarghuset.

Byrådspartiene har gjennom mange år ikke hatt interesse for verken å vurdere utslippene i området, ei heller å sikre at godsterminalen ikke måtte legges i det flotte rekreasjonsområdet Hordnesskogen.

Gjennom mange år har innbyggere, Hordnesskogens venner og Høyre vært bekymret for de utslipp som skjer i Rådalsområdet. Høyre har, i komité og i Bystyret, stadig tatt opp saken, og gjennom flere alternative budsjettert lagt inn ressurser for å gjennomføre tiltak. Da Høyre i bystyret fremmet forslag, våren 2019 om miljøgranskning, stemte byrådspartiene nok engang imot dette.

Men som kjent, når det nærmer seg et valg, kommer nye lovnader og forsikringer. Slik som vi fikk fra Ap i september, ingen Godsterminal i Hordnesskogen, og selvsagt måtte man gjennomføre en miljøgransking.

Hvor blir det av lovnadene, Valhammer? Løftebruddene fra fra Ap er mange. Er lovnaden om miljøgransking bare en bløff? Man ønsker ikke, vil ikke, og gjør det ikke? Hittil har byrådet ikke bevilget én krone i til dette, og gjennom et halvt år har man altså kun hatt ett møte med Fylkesmannen.

Nå sies det at byrådet jobber «internt» med saken. Lite troverdig, for her er det nok stillstand, seks måneder på overtid.

Arbeiderpartiet, MDG, V og KrF må nå levere på løftene som er gitt. Det vi dessverre kun har fått fra dem, er en bekymringsfull ignorering av miljøproblemene. Høyre vil alltid stå på innbyggernes side og vi krever fortgang. Nå.