Norge trenger flere kvinnelige gründere

Høyres Kvinneforum

Det har aldri tidligere vært satset mer på innovasjon og gründerliv for at flere skal skape sin egen arbeidsplass, enn nå. Omstillingen av norsk næringsliv er avhengig av at flere etablerer nye bedrifter som drives av teknologiutvikling, grønne løsninger og dermed skaper fremtidens næringer. Dette klarer vi ikke uten damene. 


Ferske tall fra Brønnøysundregisteret viser en negativ trend: Antall gründere øker, men kvinnene glitrer med sitt fravær. Kun 30 prosent av norske gründere er kvinner og bare 1 prosent av teknologi-gründerne er kvinner. 

Fraværet av kvinnelige grundere betyr, som i det ordinære arbeidslivet, at vi går glipp av kloke hoder og gode ideer. Det taper samfunnet, så vel som damene, på. 

Det sies at kvinner er mindre risikovillige og at vi derfor ser færre kvinnelige gründere. Samtidig vet vi at flere  av oppstartselskapene som er eid av kvinner overlever og skaper gode resultater. Det trenger vi mer av.

Vi kan ta fremtidens helse – og omsorgssektor som et eksempel. 

Norge og Vestlandet står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Vi blir flere eldre, og færre aktive arbeidstakere. Flere eldre ønsker også å bli boende hjemme lenger. Samtidig stiller vi stadig høyere krav til de kommunale helsetjenestene. For å møte disse utfordringene er vi helt avhengige av å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Her ligger Norge allerede i dag langt fremme, og vi er i verdenstoppen med å anvende nye teknologiske løsninger og ta disse i bruk i tjenester til innbyggerne. For å henge med i utviklingen må imidlertid flere gründere, og spesielt kvinner, oppfordres til å skape egne arbeidsplasser og utvikle velferdsteknologi. Høyre ønsker en mangfoldig velferdssektor, hvor de som har en god idé til hvordan velferdstjenestene våre kan bli enda bedre, får mulighet til å teste ut ideen sin. Dette bidrar til nyskapning, kvalitet og god omsorg. 

Et eksempel på slik velferdsinnovasjon er gründerbedriften WeCare. WeCare en app som forenkler kommunikasjon og planlegging for mennesker som samarbeider med andre om å gi omsorg til eldre. En idé som viser hvordan ny teknologi kan endre måten vi yter omsorg på. 

Mange av våre fremtidige utfordringer kan løses med slik ny teknologi. Da trenger vi gründerskap ved både menn og kvinner, kreativitet, initiativ og nyskapning. 

Dette løser vi best ved å slippe til private krefter og si ja til teknologiutvikling og velferdsinnovasjon som gir oss mer mangfold og et bedre helse- og omsorgstilbud i Bergen, på Vestlandet og i resten av landet. 

Av Anne Lorgen Riise, leder Bergen Høyre, Anette Strand, leder Kvinneforum Vestland Høgre og Harald Victor Hove, byrådslederkandidat Bergen Høyre