Bergen Høyres årsmøte

Bergen Høyre avholdt sitt årsmøte lørdag 6. februar på Radisson Blu Hotel Norge. Både næringsminister Monica Mæland og statssekretær i arbeids - og sosialdepartementet Thor Kleppen Settem deltok på årsmøtets innledning.

Bergen Høyres årsmøte ble arrangert lørdag 6. februar. Statssekretær i arbeids - og sosialdepartementet, Thor Kleppen Settem innledet om regjeringens politikk for å møte den økende ledigheten i Norge og tok i mot flere spørsmål fra salen. Videre snakket næringsminister Monica Mæland om den viktige satsingen regjeringen gjør på innovasjon og næringsliv, og hvordan vi må gjøre næringslivet mer konkurransedyktig slik at det blir mer attraktivt å etablere seg i Norge. 

Årsmøtet skulle også velge ny leder og et delvis nytt arbeidsutvalg. Anne Lorgen Riise var innstilt som leder fra en enstemmig valgkomite. Arbeidsutvalget hadde også flere på valg, og er etter årsmøtet sammensatt av Therese Hjortland, Didrik Fasmer, Neshe Lie, Einar Rolf Johansen og Alfa Sefland. 

Årsmøtet behandlet også flere resolusjoner - blant annet om å bevare sjøheimevernet, bruke barnetrygden på gratis barnehage og tidlig innsats, og etablering av solcellepanel på kommunale tak i Bergen kommune. Årsmøtet vedtok til slutt å behandle og vedta en resolusjon om å bevare Tv2 i Bergen. Bystyregruppens gruppeleder Martin Smith-Sivertsen la frem resolusjonen og fikk hele årsmøtet med seg på å be regjeringen arbeide for mediemangfoldet på Vestlandet. De andre resolusjonene sendes over til arbeidsutvalget for videre behandling, sammen med de resolusjonene som ikke ble fremmet på årsmøtet. 

Årsmøtet ble godt gjennomført og mange hadde tatt turen for å diskutere viktige politiske saker og støtte opp under det viktige organisasjonsarbeidet. Vi ønsker Anne Lorgen Riise lykke til med et spennende verv som partiets leder, og vil også takke Kenneth Stien for to år som leder av Bergen Høyre.