Prøveprosjekt med engelskspråklig undervisning i grunnskolen

Et prøveprosjekt med engelskspråklig undervisning i offentlig grunnskole vil kunne gjøre Bergen til en mer attraktiv storby i internasjonal sammenheng. 

I dag er det bare den Internasjonale Skolen i Bergen som tilbyr grunnskoleundervisning på engelsk. Flere benytter seg av dette tilbudet fordi globalisering og internasjonalisering bryter ned grenser mellom land og arbeidskraft flytter på seg mellom bedrifter og organisasjoner.

Høyre ønsker derfor at Bergen skal gjøre som Oslo, og starte et prøveprosjekt ved en eller flere skoler i kommunen som kan tilby grunnskoleundervisning på engelsk. I dag er dette svært kostbart, og nestleder i komite for barnehage, skole og idrett, Henning Warloe, ønsker at flere skal få muligheten til å velge dette. 

 Økende globalisering og et mer internasjonalt arbeidsmarked gjør at stadig flere familier oppholder seg i andre land enn sitt eget for kortere eller lengre tid. Når et slikt opphold ikke skal være permanent, er nytten av et engelskspråklig skoletilbud av stor betydning. I Norge har alle de største byene nå et slikt skoletilbud, men kun i privat regi. Dette ønsker Høyre å gjøre noe med, sier Warloe.

Forslaget ble lagt frem for Bergen Bystyre i dag, men fikk dessverre ikke flertall.

Bergen er en internasjonal by som har behov for å legge til rette for en internasjonal styrking av næringslivet, noe dette prøveprosjektet kunne ha bidratt til.