Oversikt over viktig informasjon fra de siste dagene

Nyttige nettsider og annet

Spørsmålsbonanza:

Det kommer mange spørsmål, meldinger og telefoner fra våre medlemmer. Derfor forsøker vi her å samle noe av det som er kommunisert de siste dagene, slik at det kanskje blir litt lettere å informere videre. 

Dato: 13.03.2020
Regjeringen jobber i tre faser:
1. Iverksette strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.
2. Ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
3. Vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.
Dato: 14.03.2020
Presisering fra norske myndigheter: Norske flyplasser stenger ikke
Dato: 14.03.2020
Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge
Dato: 14.03.2020
Korona og norske utenlandsstudenter
Dato: 14.03.2020
Monica Mæland overtar kriseledelsen
Dato: 15.03.2020
Digital pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Dato: 15.03.2020
Hva inngår i de 100 milliardene til kriserammede bedrifter som kom i går, søndag?
Kilde:
1. Nettsak fra Regjeringen.no
2. Nettsak fra Bergen Høyre
3. Se pressekonferansen her
Dato: 16.03.2020
Digital pressekonferanse med Monica Mæland
Se live her i dag kl. 16:30
Dato: 16.03.2020
Hva inngår i forliket om krisepakken som partiene på Stortinget ble enig om i dag?
De fleste ordninger er midlertidig inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Permittering
 • Sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.
Sykepenger:
 • Redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
 • Gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.
Omsorgspenger:
 • Innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.
 • Redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager.
 • Innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere:
 • Innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona- pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 • Kommer tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.
Ekstraordinære tiltak for bedrifter og bransjer:
 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.
Nettsak fra Bergen Høyre kan leses her
Les hele enigheten mellom partiene her      
Dato: 16.03.2020
Budskap fra gruppeleder Harald Victor Hove: "I Norge flykter vi ikke fra ansvar og fellesskap – vi ønsker det velkommen"
Ellers er disse også grei å ha med seg:
Hvordan snakke med barnene?
Se statsministerens pressekonferanse for barn
Hvorfor får vi ikke dra på hytten?
1. Kronikk av Bent Høie
2. Fra Regjeringen.no
Vi forsøker å holde jevnlige oppdateringer på nettsiden til Bergen Høyre og ellers i sosiale medier:
Utover dette, er disse temasidene fin å følge med på: