Regionreformen

Resolusjon vedtatt av Bergen Høyres hovedstyre 01.02.17.

Bergen Høyre mener en samlet region på Vestlandet vil være en styrke for Bergen og Hordaland. En ny region som ikke makter å samle de to største byene på Vestlandet bør derimot ikke opprettes.

Både Stavanger og Bergen er internasjonalt orienterte byer med sterke nærings-, kunnskaps- og kulturklynger. Disse to byene burde være tyngdepunktene i en ny region på Vestlandet. En slik region ville gitt en viktig og sterk stemme til Vestlandet.

Etter at Rogaland valgte å si nei til intensjonsavtalen mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, har de to sistnevnte fylkene forhandlet frem en ny avtale for sammenslåing. Uavhengig av innholdet i avtalen, mener Bergen Høyre at Hordaland Høyres fylkestingsgruppe må si nei til inngåelse av denne. I fremtidens region er en sammenslåing med Rogaland svært viktig og det mest naturlige for Bergen Høyre.  

Bergen Høyre ber om at partiets fylkestingsgruppe sier nei til avtalen med Sogn og Fjordane. Hordaland må snarest ta initiativ til å gjenoppta samtaler med Rogaland for å sikre en fremtidig region som minimum inneholder de tre fylkene.