Samferdsel: 600 millioner kroner ekstra til veier over hele landet

Som en del av tiltakspakken for å håndtere koronasituasjonen ble det bevilget 600 millioner kroner til norske veier. I dag ble det klart hvordan pengene skal fordeles. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Alle deler av landet får penger til vei. –Nå slår
vi to fluer i ett smekk, sier Høyres Helge Orten. 

I krisepakke 3 ble det satt av 600 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold av veier over hele landet. 

500 millioner kroner går til vedlikeholdsarbeid, mens 100 millioner går til ekstra asfaltering. 

-Det er viktig at vi holder hjulene i gang. Med disse millionene får vi styrket norske veier, samtidig som vi skaper økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen, sier stortingsrepresentant og leder av Stortingets transportkomité, Helge Orten (H). 

-Dessuten er det positivt at vi bruker veisektoren for å skape aktivitet, legger han til. Og minner om at vedlikehold av vegnettet er en av de viktige samfunnsoppgavene vi har i Norge. 

Både beredskapen og norsk økonomi er avhengig av gode veier. Gode veier bidrar for eksempel til trafikksikkerhet, at ambulansen kommer frem i tide og at varer blir levert. 

Tiltak for hele landet 

Pengene vil komme hele landet til gode. Vegvesenet har valgt prosjekter som kan startes raskt, og som passer små og mellomstore bedrifter. 

-Dette er solide tiltak fordi det raskt vil sette folk i arbeid. Jeg er glad for at hele landet blir prioritert, gitt den situasjonen vi nå befinner oss i, sier Orten. Og legger til: 

-Nå får vi muligheten til å starte på mange små, men viktige prosjekter. Helt siden vi kom i regjering har Høyre jobbet beinhardt for å løfte norsk samferdsel. Det skal vi også fortsette med i Nasjonal Transportplan. 

Det er satt av 187 millioner kroner til Oslo, Viken og Innlandet. Agder, Vestfold og Telemark får 78 millioner kroner. Samtidig får Rogaland og Vestland 130 millioner kroner, mens Trøndelag og Møre og Romsdal får 73 millioner kroner. Videre er det satt av 132 millioner kroner til veiprosjekter i Nord-Norge. 

Last ned faktaark for flere detaljer om fordelingen (PDF)