Slaget om Bryggen står 9. september

Tobias Strandskog, 5. kandidat for Høyre til bystyret - Innlegg i Bergensavisen

Det er nå eller aldri. Bybanen over Bryggen er valgets viktigste sak, og det er din stemme som vil avgjøre utfallet. Dersom du er imot bybane over Bryggen - da må du stemme på Høyre.

Forsiden av BT onsdag 7. august viser tydelig hvor viktig saken om bybane over Bryggen har blitt. Nå har selve riksantikvaren gått ut og advart mot venstresidens politikk om å legge bybanen over Bryggen, og biltrafikken til Øvregaten. Når Arbeiderpartiet nekter å lytte til fagfolkene så er det alvorlig. Det viser tydelig at vi trenger et skifte til høsten.

Dette valget er viktig på grunn av mange ting; men kanskje aller viktigst for å bevare Bryggen vår. Høyre sier ja til en bil- og banefri Bryggen, og ja til å legge både bil og bane i tunnel. Det vil gi friskere byluft samtidig som vi tar vare på verdensarven vår.

Vi husker alle hva som skjedde etter valget 2015. Arbeiderpartiet lovet velgerne en banefri Bryggen, men snudde da de fikk tilbudet om makt. Det skal ikke skje igjen. Vi kan ikke tillate at Arbeiderpartiet får bygge ned et av Bergens viktigste og mest historiske områder, kun for å tilfredsstille Venstre og KrF.

Bryggen står på UNESCOs liste over verdens kulturarv . Med det følger et ansvar. Vi har et ansvar for å bevare og ta vare på kulturarven. Ikke minst må vi sørge for at Bryggen kan bli et område for folkeliv, med grønne lunger, restauranter og lokale kafeer. Bryggen skal være for bergenserne- ikke for en motorisert bybane.

Det finnes ting som er viktigere enn makt og posisjoner, saker som trumfer forhandlinger og politisk spill. Det å bevare Bryggen er en av de sakene. Bryggen er symbolet på Bergen som handelsby og sjøfartsnasjon, og var en gang i tiden identitetsmerket vårt den gangen vi var hovedstaden i Norge. Bryggen har stått støtt i hundrevis av år, og den skal stå i hundre år til. Selv ikke Arbeiderpartiet skal få lov til å endre på det.

Nå må byrådet lytte til alle som roper nei. De må lytte til riksantikvaren, lytte til Bryggens venner og ikke minst- lytte til bergenserne. Når ikke dagens byråd stopper bybanen over bryggen, må velgerne gjøre det.


Tobias Strandskog, 5. kandidat for Høyre til bystyret - Innlegg i Bergensavisen