Stilte spørsmål om skolegudstjenester i Bergensskolen

Henning Warloe ber byrådet sørge for lik praksis med skolegudstjenester i Bergensskolen. 

Henning Warloe, nestleder i komite for barnehage, skole og idrett, stilte spørsmål til skolebyråden om ordningen med skolegudstjenester i Bergensskolen i dagens bystyremøte. 

Warloe etterlyste et tydelig svar fra byrådet på hvilken linje skolene i Bergen skal legge seg på, og ba også om at både foreldre, elever og skoleledelse blir informert om hva som skal være gjeldende praksis i Bergen kommune. 

— Ingen er tjent med uklarheter, og en forutsigbar løsning som gir alle elever et godt tilbud er viktig for Høyre, sier Warloe. 

Her er spørsmålet i sin helhet:

I fjor skapte byrådet uklarhet om regelverket for skolenes julegudstjenester.

Først sendte skolebyråden ut pressemelding om nye regler som innebar aktiv påmelding. Deretter sendte byrådet brev til skolene hvor dette punktet var fjernet. Så gjorde skolebyråden seg utilgjengelig for media og det var finansbyråden som gjorde rede for at prinsippet om at aktiv avmelding fortsatt gjaldt. En slik forvirring er ingen tjent med.

Mitt spørsmål blir derfor: Hvilken linje legger byrådet seg på i år, og hvem av byrådene skal ha siste ord denne gangen? 

foto: Hans Jørgen Brun.