Til det nye bystyret: La oss være gode kollegaer

Hilde Onarheim, ordførerkandidat

Valget er over. Etter intens spenning får vi vite hvilke partier som har fått flest stemmer. Hvem skal samarbeide og hvordan?

For mange er svaret gitt allerede en dag eller to etter valget: Kom du inn i bystyret? Fikk du nok kryss eller slengere?

Ja, det er spennende dager. 67 innbyggere velges til byens høyeste organ, og langt flere skal velges som varamedlemmer. Men hvilket arbeidsmiljø ønsker vi oss, og hvilke kollegaer møter jeg i bystyret?

Blir det en hyggelig og sammensveiset gruppe, eller er det personer som kun er opptatt av egen partigruppe, og som skal hakke på hverandre i de fire årene vi skal være sammen?

Mange flotte mennesker ønsker å være politikere, og alle har vi et ønske om å gjøre Bergen enda bedre og gi innbyggerne gode tjenester. Det som skiller oss, er at vi har ulike veier, tiltak og metoder for å nå målet. Da er det viktig at alle respekterer at vi har ulike meninger.

Det er første bud for å bidra til gode og interessante år i Bergens bystyre.

Jeg har vært politiker i 23 år, og heltidspolitiker i 15 av dem. Jeg har fått erfare mye. Jeg må vel innrømme at de første 12 årene, både i posisjon og opposisjon, var de mest positive. Det var en fin tone mellom de ulike partiene, selv om det selvsagt var stor splid også da, om ulike politiske forslag og vedtak. Likevel var alle «oppdratt» til å skille mellom person og sak.

Ofte kunne vi møtes på et utested, en nokså regnbueblå gjeng etter bystyre- eller komitémøter. Latter og diskusjon satt løst, stemningen var god.

I de seks siste årene har tonen og arbeidsmiljøet endret seg. Fra bystyrets talerstol kritiseres ikke bare politiske meninger, men også direkte politikeren.

Sosiale medier brukes rått, og slengkommentarer sitter løst. Det har gjort at vi bystyremedlemmer samstemt har ønsket mer fokus på etikk. Hvordan behandler vi hverandre, hvordan snakker vi til hverandre?

Er det greit å legge ut kritiske kommentarer om kollega fra annet parti underveis i hennes eller hans innlegg? Og la det bli en lang lenke med ikke alltid greie kommentarer?

Sosiale medier er brukt mye, også nå i valgkampen, men må brukes med måte.
Vi som politikere har løftet mobbeproblematikken høyt og samstemt: Vi jobber for å fjerne mobbing i skolen og blant barna våre. Likevel virker det greit og legitimt å mobbe, snakke ned, eller spre usannheter når det gjelder politikere. Er det egne liberale lover for å hetse andre partiers kandidater?

Jeg tror de fleste sier nei. Slik ondskap vil ingen av oss akseptere. Vi må ha
politikere som vi kan stole på. Det er disse politikere jeg håper nå skal få representere sitt parti i bystyret, komiteer og utvalg.

De som har et godt menneskesyn i bunn, og som ønsker å kjempe for egne politiske saker til «krampen tar dem», men som likevel ikke går på person.

Jeg gleder meg til fire nye år i bystyret, og jeg er spent på hvem mine nye kollegaer fra de ulike parti blir. Jeg ser frem til et godt samhold og fellesskap med dere alle.