Traineeordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Foto: Hans Jørgen Brun

Ordførerkandidat Hilde Onarheim fremmet i dag et eget forslag om forbedret traineeordning for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse. 

Siden 2011 har Bergen Kommune hatt en slik traineeordning, men den har bare ført til at fire personer har fått jobb i kommunen. Til sammenligning innførte Oslo i 2014 en tilsvarende ordning og 25 personer med fysisk funksjonsnedsettelse har fått jobb gjennom kommunen.

Vår ordførerkandidat, Hilde Onarheim, fremmet forslaget og mener de utgjør en betydelig ressurs som vi i dag ikke benytter: «Det er mange jobber i kommunen som kan tilpasses rullestolbrukere. Både for de det gjelder og kommunen hadde det vært en stor fordel å få flere av disse i arbeid slik at de får brukt kompetansen sin.»

Det private forslaget fikk ros fra mange partier men ble likevel nedstemt i bystyret. Flertallet vedtok at Bergen Kommune skal være en foregangskommune innenfor mangfold i arbeidslivet. Vedtaket som fikk flertall sier også at arbeidsinkludering skal bli del av en HR-melding som byrådet skal levere til bystyret. 

«Det er rart at flertallet i Bystyret er så negative når det kommer til voteringen etter at så mange har vært positive til saken og takket for at dette temaet er blitt tatt opp. Vi i Høyre kommer til å følge dette nøye opp og forventer at byrådet kommer med gode konkrete tiltak når HR-meldingen legges frem.» sier Hilde Onarheim.