Trygghet for jobbene

- Vi vedtar i dag en rekke tiltak som gjør det lettere for bedriftene å sikre seg kapital så de kan trygge arbeidsplassene, sier Svein Harberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Finansministerns forslag om garanti- og låneordninger, utsettelse og lettelse i
merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper får bred oppslutning i Stortinget. 

- Når vi bremser viruset, bremser vi samtidig økonomien. Vi er villige til å gjøre det som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Bedriftene trenger tilgang til penger for å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Vi vedtar i dag en rekke tiltak som gjør det lettere for bedriftene å sikre seg kapital så de kan trygge arbeidsplassene, sier Svein Harberg, parlamentarisk nestleder i Høyre.

Bedre ordninger for gründere

Mange start-ups og gründerbedrifter blir ikke tilstrekkelig dekket av de vilkårene som ligger i pakken, til tross for risikoavlastning for bankene i garantiordningen. Regjeringen skal derfor komme tilbake med konkrete, målrettede tiltak allerede i varslet proposisjon 27.03.19 blant annet gjennom låne- og tilskuddsordningene i Innovasjon Norge. 

Bankpakken 

De utvidede lånerammene opphevingen av kapitalbufferkravet, samt de utvidede låne- og garantiordningene, igangsettes. Detaljeringen og innrammingen av bankpakken som vi behandler i dag, gir risikoavklaringer som banker, finansinstitusjoner og bedriftene har imøtesett. Tiltakene må nå ut og raskt gjøres tilgjengelig for bedriftene. Norges Bank senket renten ytterligere fredag med 0,75 prosentpoeng. Det må uten unødig opphold reflekteres i lånebetingelsene både i person- og bedriftsmarkedet.

-I en økonomisk krise er bankene og finansinstitusjonene en viktig del av førstelinjeforsvaret vårt. Vi gir nå bankene stor tillitt og med den tillitten kommer det klare forventinger, sier Harberg. 

Ingen bonusfest i krisetider

Ingen ønsker en utbytte- og bonusfest i krisetider. I en situasjon der staten nå bruker betydelige ressurser og tar en stor del av risikoen i bankpakken for å hjelpe norske bedrifter gjennom krisen, er det en forventning at de som benytter seg av krisepakkene avstår fra utbytte som ikke er nødvendig for å sikre driften i selskapene. Den samme tilbakeholdenhet forventes av banker og finansinstitusjoner. Akutt likviditetskrise og utbytte til noe annet enn drift er gjensidig utelukkende. 

-Alle bedrifter er i en helt annen situasjon nå enn for bare en måned siden. Med alt som har skjedd går nå alle bedrifter gjennom sine planer, likviditet og helt sikkert planer om utbytte. Det viktigste nå er at vi hjelper bedriftene gjennom krisen, slik at folk har en arbeidsplass å gå til også etter pandemien har lagt seg, følger Harberg opp. 
 
Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede 27. Mars komme med ytterligere tiltak, varsler Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.