Ungdomsskolen trenger en fraværsgrense

Tobias Strandskog, Høyres ungdomskandidat til bystyret - Innlegg i Dagbladet

Ingen skal miste skoleplassen, men skolen skal være pliktig til å reagere når elever ikke møter opp på skolen!

Ingen elever burde begynne på videregående skole uten å mestre basisfagene. Likevel ser vi at 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen er borte fra minst en måned med undervisning, mens 9.000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår.

Vi kan ikke leve med at elever ikke møter på skolen uten gyldig grunn. Uavhengig av om dette er foreldre som tar barna ut av skolen for å dra på ferie, eller elever som skulker på eget initiativ. Det å være til stede på ungdomsskolen er helt avgjørende for elevene, både sosialt og faglig. Her lærer elevene grunnleggende ferdigheter som de vil ha bruk for i sin videre utdannelse og da må vi stille krav til at eleven er til stede. Elevene fortjener at vi tar dem på alvor og da må vi ha politikere som tør å sette grenser.

Vi har allerede sett at fraværsgrensen på videregående skole er en suksess. Vi vet også at elever som møter opp på skolen, lærer mer og trives bedre. Fraværsgrensen har klart å ta tak i problemet med at elever ikke møter på skolen.

Det er mange forskjeller mellom ungdomsskole og videregående skole som gjør at vi må ha en annerledes tilnærming til fraværsproblemene. Fellesnevner er likevel at det lønner seg å stille krav. Ingen elever skal risikere å miste skoleplassen, men skolene må ha en oppfølgingsplikt.

I dag ser vi at det er mange barn med høyt fravær som ikke blir sett før saken havner hos barnevernet. Da har det gått for langt. Skolene er nødt til å sørge for en tidlig og god oppfølging av elever med høyt fravær.

En fraværsgrense i ungdomsskolen er ingen mirakelkur, men kan bli et svært viktig verktøy i skolens arbeid mot frafall. Kommunen er ansvarlig for barne- og ungdomsskolene, og da er det vår plikt å være aktiv og involvert i elevenes skolehverdag. Det betyr at vi må ha tydelige og klare rammer for hvordan og når skolen skal gripe inn når de ser elever med økende fravær. Ingen elever skal gå glipp av verdifull undervisning, ingen skal falle fra.

Høyres mål er at innen 2030, skal ni av ti elever som begynner på videregående opplæring fullføre. Det arbeidet starter på barne- og ungdomsskolen. Vi er nødt til å sørge for at skolene har verktøyene de trenger for å fange opp de elevene som står i fare for å falle fra. En fraværsgrense i ungdomsskolen er et steg på veien.


Tobias Strandskog, Høyres ungdomskandidat til bystyret - Innlegg i Dagbladet