Vi må også ansette de med hull i CVen

Hans Jørgen Brun

Mange opplever møtet med arbeidslivet som vanskelig. Det kan være mange ulike grunner til det, men utfallet er ofte det samme. Mange av dem havner utenfor arbeidslivet, og for hver dag som går- blir terskelen for å komme tilbake litt større


Noen har ikke fullført videregående skole og sliter med å nå opp i konkurransen om jobbene. Noen mangler motivasjonen de trenger, og ender opp med å ikke søke jobbene de kunne fått. Andre sliter psykisk eller har fysiske utfordringer som begrenser arbeidskapasiteten, og som gjør det vanskelig å finne en passende jobb. Når disse faller utenfor arbeidslivet, får de ett hull i CVen som gjør det vanskeligere å komme tilbake. Slik burde det ikke være.

I 2018 sto hele 1 av 4 nordmenn utenfor arbeidslivet. Når man ser på de med funksjonsnedsettelser var faktisk halvparten av dem uten jobb. 85 000 av dem forteller oss at de lengter etter en jobb å gå til. Det er oppsiktsvekkende tall. Alle som vil skal få muligheten til å jobbe.

Derfor foreslår Høyre at 5% av ansettelsene kommunen gjør skal være av de med hull i Cven. Kommunen skal også tilby ulike stillinger med ulike stillingsprosenter. På den måten kan man velge selv hva man vil jobbe med og hvor mye alt etter hva man selv ønsker. Kommunen bør i tillegg ringe NAV når de har behov for arbeidskraft isteden for å kontakte bemanningsbyråene. Det vil gi flere muligheten til å jobbe selv om de mangler noe arbeidserfaring. 

Høyre mener alle har noe å bidra med. Derfor er vi opptatt av at flere skal få muligheten til å delta i arbeidslivet. Det betyr mye for mange å ha en jobb å gå til, ha ett nettverk med kollegaer og å få rutiner i hverdagen. Det er ingen grunn til at ikke alle skal ha den muligheten.

Høyre ønsker Bergen på sitt beste, og for å få til det må vi ta alle gode krefter i bruk. Alle er flinke til noe, og vi trenger flinke folk i hele kommunen. Ved å også inkludere de som står utenfor arbeidslivet vil vi bli enda flere som sammen kan jobbe for å skape Bergen på sitt beste.