Vi må ta rygg- og nakkeplagene på alvor

Hilde Onarheim, Høyres ordførerkandidat. Innlegg i Fanaposten

9 milliarder kroner årlig. Den vanligste årsaken til uførhet. 1,2 millioner mennesker plages, hvorav flest er kvinner. Det er på tide å ta nordmenns rygg- og nakkeskader på alvor.


På tirsdag ble det lansert en omfattende rapport om samfunnskostnadene ved rygg- og nakkeplager i Norge. Rapporten viser at det er stor grunn til bekymring. Den viser nemlig at rygg-og nakkeplager er et alvorlig og langt større samfunnsøkonomisk helseproblem enn det som tidligere er kjent.

Totalt bruker helsetjenesten nesten 9 milliarder kroner årlig til diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med rygg-og nakkeplager. Samtidig viser det seg at disse plagene er den viktigste enkeltårsaken til ikke dødelige helsetap- og yrkesfravær i Norge. Det er alvorlig.

Og det påvirker ikke bare arbeidsevnen, men det påvirker også resten av livet ditt. Det hindrer deg i å bevege deg fritt, det er en belastning, det tærer på psyken og humøret. For å sørge for at alle skal kunne leve gode og aktive liv så må vi kunne forebygge og forhindre at så mange sliter med disse plagene.

Det er også verdt å nevne at plagene går hardest utover oss damer. Blant de 1,2 millionene som lider av rygg-og nakkeplager, er kvinner overrepresentert. Samtidig er det også den vanligste årsaken til uførhet hos kvinner.

Kvinnehelse har blitt nedprioritert i mange år allerede. Det er på høy tid at vi gjør noe med dette.

For å løse disse utfordringene trenger vi mer kompetanse om rygg-og nakkeproblemer i Norge. Vi trenger et sterkt fagmiljø med kompetanse til å forebygge og behandle.

Universitetet i Bergen har allerede sagt at de ønsker å etablere Norges første kiroprakterutdanning her i Bergen. Bergen har derfor mulighet til å bli ledende på dette fagfeltet. Det eneste som mangler er politisk vilje til å få dette til.

Nå er det på tide å si ja til styrking av kvinnehelsen, si ja til mer informasjon om rygg- og nakkeproblemene og si ja til en kiroprakterutdanning i Bergen.