Vil gi lønn til jordmødre under utdanning

Lønn under utdanning til helsesykepleiere og jordmødre kan sikre et godt tilbud også når vi blir flere bergensere.

Det er mangel på jordmødre i Bergen, skolene har ikke nok helsesykepleiere og vi sliter med å rekruttere menn. Vi må tørre å tenke nytt om hvordan vi rekrutterer helsesykepleiere og jordmødre som kommunen har behov for. Vi må finne nye måter som sikrer kompetansen Bergen kommune trenger, og en god kjønnsbalanse.

Altfor få unge gutter velger å søke hjelp hos helsesykepleier eller andre i helsevesenet dersom de har problemer eller spørsmål knyttet til helse og seksualitet. Ved å rekruttere flere menn til faget tror vi at vi kan få flere gutter til å søke hjelp når de har behov for det.

I tillegg er det viktig at vi setter alle kluter til når vi ser at det er stor mangel på helsesykepleiere, særlig mannlige.

Høyre har tidligere foreslått en egen helsestasjon for gutter. Det gjør vi fordi vi vet at mange gutter ikke oppsøker hjelp nettopp fordi det ikke finnes et sted hvor de kan møte mannlige rollemodeller og snakke om typiske «gutteproblemer». Vi er helt nødt til å anerkjenne at gutter og jenter er ulike, og har behov for hjelp på deres egne premisser.

Guttene er overrepresentert i frafallsstatistikken og sliter ofte psykisk, likevel søker de ikke hjelp. Da må vi skape et miljø og et sted hvor guttene kan få hjelp på sine premisser. For å få dette til er vi nødt til å rekruttere flere menn.

Mannlige sykepleiere velger i dag i stor grad videreutdanninger hvor de får stipend under utdanning, som for eksempel anestesi, intensiv og operasjon. Skal helsesøsterutdanning konkurrere med disse, må det komme på plass stipendordninger her også. 

Kvinneklinikken i Bergen lyste ut åtte stillinger for jordmødre, men de klarte bare å rekruttere fem. Det er et skrikende behov for flere jordmødre i Bergen, og hvis vi ikke klarer å gjøre noe med dette vil konsekvensene bli store.

Helse Vest frykter at mangelen i 2035 kan være hele 345 jordmødre. På samme tid ser vi at Høgskolen kutter i antall studieplasser. Det er altså ikke noe bedring i sikte, og er det noe vi vet så er det at vi blir flere bergensere. Da kan vi ikke akseptere at vi mangler jordmødre i Bergen. Det skal være trygt for både gravide, fødende og dem som har født.

Vi må få på plass et godt samarbeid med Helse Bergen, noe også direktør på Haukeland universitetssjukehus etterlyste nylig, da de kom med nyheten om at de bygger flere barselrom på den nye klinikken som kommer om få år. Høyre ønsker et samarbeid om stipender til jordmødre og også et godt samarbeid om tjenestene til mor og barn.

Når ting ikke fungerer bra nok, er vi nødt til å tenke nytt. Helsesektoren har et skrikende behov for varme hender, kvinner og menn, i årene som kommer. Høyre mener derfor at vi er nødt til å gi sykepleiere stipend under studiene slik at vi kan få flere til å velge å ta videreutdanning til helsesøster og jordmor.