Vi skal tåle kritikk, men ikke netthets

Du må gjerne være uenig i mine meninger og politiske forslag, men ikke prøv å stilne min stemme fordi jeg er kvinne.

Innlegget ble publisert i Bergensavisen 22. september.

I dag har vi en kvinnelig statsminister, vi har en kvinnelig utenriksminister og i 2016 fikk Norge sin første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Vi får også stadig flere kvinnelige ledere. Dagens unge jenter har altså flere kvinnelige rollemodeller å se opp til. Forholdene ligger derfor til rette for at flere unge kvinner skal kunne engasjere seg i samfunnsdebatten.

Dessverre er det slik at mange kvinner vegrer seg mot å delta i samfunnsdebatten, og da særlig av frykt for å bli utsatt for netthets.

Ifølge Amnesty International er netthets mot kvinner det største ytringsfrihets-problemet i Norge. Selv om kvinner ikke nødvendigvis utsettes for mer hets i det digitale rom enn det menn gjør, så viser undersøkelser at kvinner og menn utsettes for ulike former for hets.

For der menn i kommentarfeltene blir angrepet for sine meninger og argumenter, så blir kvinner hetset fordi de er kvinner. Ikke sjelden opplever kvinner at hetsen er personlig, seksualiserende og truende.

I et NRK- intervju med Venstre-leder Trine Skei Grande kunne hun fortelle at hun de siste årene hadde merket «at ekstreme meninger er mye mer til stede nå». Videre fortalte hun at «kvinnefiendtlige holdninger som før murret i bakgrunnen, har plutselig blitt helt greit».

Konsekvensen av slike kvinnefiendtlige holdninger i det digitale rom er at det kan føre til at samfunnet går glipp av dyktige kvinnelige politikere. Nettopp fordi prisen man som kvinnelig politiker må betale for å delta i den offentlige debatten blir for høy.

Dersom denne trenden får fortsette, vil dette helt klart være en trussel mot ytringsfriheten.

Undersøkelser som Amnesty International har gjort, viser at hele to av tre kvinnelige politikere har opplevd netthets. Selv opplevde jeg nylig å bli møtt med nedsettende kommentarer på sosiale medier bare fordi jeg er kvinne. Heldigvis har jeg et godt nettverk rundt meg i form av gode venner, familie og gode kolleger fra det politiske miljøet som støtter meg.

Min frykt er imidlertid at slike kommentarer skal skremme andre fra å delta i den politiske og demokratiske diskusjonen. Derfor må vi engasjere oss i kampen mot hatefulle ytringer på nett.

Selvsagt må kvinnelige politikere tåle å få kritikk, men vi skal ikke tåle kvinnefiendtlige holdninger fordi vi engasjerer oss politisk. Slike holdninger skal vi bekjempe ved å heve stemmen, skrive debattinnlegg, delta i samfunnsdebatten og heie på våre kvinnelige politiske kolleger.

Videre må vi få netthets som tema inn i skolene, og generelt oppfordre til god folkeskikk i kommentarfeltene.

Du kan gjerne være uenig i mine meninger og politiske forslag, men prøv ikke å stilne min stemme fordi jeg er kvinne. Det finner jeg meg faktisk ikke i.