Vi vil ha familiene tilbake til Bergen

Byrådets forslag til «KPA» er en plan som vil gjøre det dyrere og vanskeligere for både utbyggere og innbyggere.

En moderne storby som folk har lyst til å bo i, er urban og grønn, med kort vei til skoler, barnehager, handel og arbeidsplasser. 

Dersom byrådets forslag til plan for byutvikling blir gjeldende for de neste årene, vil Bergen miste sin stilling som nettopp en attraktiv og urban storby, fordi den legger opp til at vi skal bli færre bergensere, og at barnefamiliene skal flytte fra, ikke til, verdens beste by.

Byrådets forslag til «KPA», Kommuneplanens Arealdel, er en plan som vil gjøre det dyrere og vanskeligere for både utbyggere og innbyggere. 

Vi vil skape ja-byen, og sier nei til byrådets nei-plan. Vi vil at barnefamiliene skal flytte tilbake igjen, og at det skal være lov til å bygge boliger, også utenfor bybanetraseen.

Nei, det betyr ikke at vi går fra våre klimaforpliktelser. Vi klarer ikke å nå nullvekstmålet om vi sender barnefamiliene ut til en pendlertilværelse i en av omegnskommunene, der de blir avhengig av bil. Dette glemmer Arbeiderpartiet.

Kombinasjonen mangel på boliger, høye kommunale avgifter, eiendomsskatt og bompenger gjør Bergen til en by du ikke har råd til å bo i. Denne utviklingen gjør at vi ikke lenger er en by for alle, men kun for de få.

Vi trenger mangfoldet i byen vår. Bergen skal være en by for eldre, voksne, studenter og barnefamilier. Høyre vil bygge boligområder som passer for alle aldre og livssituasjoner. 

Vi vil ha en egen småhusplan, fordi Bergen på sitt beste er når vi legger til rette for de små og store lokalsamfunnene i bydelene våre, der Bergenserne kan bo og leve – i hele Bergen.

Det er også et demokratisk problem at Arbeiderpartiet vil presse igjennom denne planen før valget i høst. Det eneste som er sikkert etter høstens valg, er at det sittende byrådet ikke får flertall.

Denne planen er en av de viktigste sakene bystyret får til behandling i inneværende periode. En plan som skal stå seg over tid. Derfor er det også beklagelig at Arbeiderpartiet ikke viser vilje til dialog for å finne tverrpolitisk enighet om store saker som nettopp byens utvikling – til det beste for bergenserne.

Vi ønsker en enklere, mer overordnet ja-plan som kan møte de utfordringene byen vår har. Vi ønsker å gjøre det lettere for barnefamiliene å oppnå boligdrømmen sin i byen vår. 

Vi vil legge til rette for at Bergen igjen blir en by der flere ønsker å flytte til, ikke flytte fra. 

Vi vil at det skal være mer mangfold og mer aktivitet i byen vår, ikke mørke butikkvinduer og konkurser i sentrumsbutikkene våre. Da er det nok med fire tapte år, hvor flere blir presset til å flytte fra Bergen.

Først når vi finner virkelige løsninger på virkelige problemer, har vi Bergen på sitt beste.